Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 20 sep. 2022

Ny handledning om föräldraledighet

Det är vanligt att det uppstår olika frågor om föräldraledighet på ett företag. Med anledning av detta har parterna inom industrin gemensamt tagit fram en handledning om föräldraledighet.

I handledningen beskrivs föräldraledighetslagens regler. Det återges kortare rättsfall samt exempel för att tydliggöra hur lagstiftning och rättsfallen ska tolkas. Tanken är att handledningen ska utgöra ett hjälpmedel både för företagen och fackliga företrädare för att hantera frågor som har samband med föräldraledighet.

På vår arbetsgivarguide kan du som medlem ta del av handledningen i sin helhet och tillämpningen av de regler som tillkommit i föräldraledighetslagstiftningen rörande flexibla arbetsformer efter att handledningen togs fram. 

Mer information och handledningen hittar du här (kräver inlogg)