Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 06 maj 2022

Inspektioner från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket planerar tre tillsynsaktiviteter under året som kan beröra Teknikföretagens medlemsföretag, särskilt mindre verkstadsföretag och teknisk konsultverksamhet.

Foto: Eva Lindblad
Foto: Eva Lindblad

Den första tillsynsaktiviteten fokuserar på risker i den fysiska arbetsmiljön hos mindre verkstadsföretag, både hos kund och på det egna arbetsstället. Arbetsmiljöverket kallar insatsen för "Inspektion för ett tryggt arbetsliv – nollvision".

Den andra tillsynsaktiviteten handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i tidigare tillsyn och är en uppföljning på inspektioner som gjordes för cirka fem år sedan.

Den tredje tillsynsaktiviteten riktar sig mot första linjens chefer bland annat tekniska konsultföretag. I den fokuserar Arbetsmiljöverket på den organisatoriska och social arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer om respektive tillsynsaktivitet nedan.

Inspektion för ett tryggt arbetsliv – nollvision

Inspektionerna riktar sig till bland annat till mindre verkstadsföretag och kommer att fokusera på riskfyllda arbetsmoment vid användning av arbetsutrustning, samt att arbetsutrustningen är säker att använda. Exempel på arbetsutrustning som berörs är maskiner, lyftanordningar, truckar och trycksatta anordningar. Inspektionerna har påbörjats och pågår under 2022.

Mer information om inspektionerna och stödmaterial

Inför ett inspektionsbesök är det bra att se över vilka risker ni har i er verksamhet och de rutiner ni har för att kontrollera risker i er arbetsmiljö.

Till exempel behöver skydd kontrolleras på maskiner, instruktioner för hur maskiner ska användas och hur de ska startas och stoppas på ett säkert sätt finnas, rutiner och instruktioner för underhåll av maskiner vara tydliga med mera.

Viss utrustning kräver återkommande besiktning och en del moment kräver utbildningsbevis. Besiktningsintyg och utbildningsbevis kan behöva visas upp vid ett inspektionsbesök. Viss utrustning kan utsätta arbetstagarna för exponering som kräver särskild riskbedömning, till exempel vibrationer från handhållna maskiner.

Sanktionsavgifter

Några föreskrifter är belagda med sanktionsavgifter. De finns till exempel i föreskrifterna om tryckbärande anordningar, lyftutrustning och truckar.

Exempel på paragrafer med sanktionsavgifter:

Användning av truckar, AFS 2006:5

Enligt 19 § ska en truckförare ha skriftligt tillstånd för få att använda en truck. Sanktionsavgift 15 000 till 150 000 beroende på antal anställda.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3

Enligt kap 4, 17 §, ska det finnas rutiner för fortlöpande tillsyn av trycksatt anordning av klass A eller B. Sanktionsavgift 10 000 till 100 000 beroende på antal anställda.

Enligt kap 5, 2 §, får tryckkärl av klass A eller B, avsedda för luft, inte vara trycksatta om det inte är godkända för det av ett kontrollorgan. Sanktionsavgift 15 000 per trycksatt anordning som inte är godkänd.

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6

Enligt 4 § får lyftanordningar listade i bilaga 1 i föreskrifterna användas om de är korrekt besiktade. Sanktionsavgift 40 000 till 400 000 beroende på antal anställda.

Enligt 27 § måste arbetsgivaren kunna visa upp senaste besiktningsintyg för en besiktningspliktig lyftanordning. Sanktionsavgift 40 000 till 400 000 beroende på antal anställda.

Via länken nedan finns en sammanställning av bestämmelser som är belagda med sanktionsavgift.

Bestämmelser förenade med sanktionsavgifter

Mer information och stödmaterial som berör arbetsmiljön i verkstadsföretag finns via länkarna nedan

Arbetsmiljöverket:

Prevent:

 

Visa mer


SAM i tidigare tillsyn

I den här aktiviteten riktar sig Arbetsmiljöverket till företag som inspekterades för cirka fem år sedan i branscherna tillverkningsindustri, partihandel och bemanningsbranschen. Nu kommer cirka 200 företag i dessa branscher att inspekteras via digitala inspektioner. Fokus kommer att vara på systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Arbetsmiljöverket kommer att följa upp tidigare ställda krav och även kontrollera hur SAM fungerar idag.

Inspektionerna startar i början av maj och beräknas pågå till och med början av 2023.

Mer information och stödmaterial finns via länkarna nedan.

Mer på Internet https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM - Arbetsmiljöverket

Mer på Internet https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/kom-igang/

Kom igång med arbetsmiljöarbetet - Prevent


Första linjens chefer

I den här tillsynsaktiviteten är det framför allt teknisk konsultverksamhet som berörs bland Teknikföretagens medlemsföretag.

Inspektionerna kommer att fokusera på arbetsmiljön för första linjens chefer och kommer framför allt att handla om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

I den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer Arbetsmiljöverket att titta samtliga delar i föreskriften.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet tittar man extra på delarna om:

  • Introduktion
  • Rutiner
  • Uppgiftsfördelning

Inspektionerna kommer att pågå mellan 1 juni 2022 och 30 december 2023.

Mer information och stödmaterial finns via länkarna nedan.

Mer på Internet https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM - Arbetsmiljöverket

Mer på Internet https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/

Verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Mer på Internet https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/organisatorisk-och-socialarbetsmiljo--har-du-koll/

Organisatorisk och social arbetsmiljö – har du koll? - Arbetsmiljöverket

Mer på Internet https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/

Kränkande särbehandling och mobbning - Arbetsmiljöverket

Mer på Internet https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/kom-igang/

Kom igång med arbetsmiljöarbetet - Prevent

Mer på Internet https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/osa/

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA - Prevent

 

Vid frågor, kontakta