Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 23 juni 2022

Ett nytt huvudavtal för framtidens arbetsmarknad

Parterna inom industrin har antagit det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det är en uppgörelse som väntas stärka industrins konkurrenskraft och därmed gynna den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Avtalskrivning 23 juni 2022
Avtalskrivning 23 juni 2022

– Genom det nya avtalet skapas bättre förutsättningar för utveckling och omställning för industrin och svensk arbetsmarknad, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

Avtalet innehåller bland annat nya turordningsregler och ökar arbetstagarens rätt till studier med ekonomiskt stöd.

– De nya turordningsreglerna ger en långsiktigt ökad konkurrenskraft för industrin och arbetstagarnas möjlighet till vidareutbildning ger helt nya möjligheter att öka kompetensen på den svenska arbetsmarknaden. Helheten i avtalet syftar således till att skapa en positiv utveckling av industrins konkurrenskraft och därmed jobben, säger Tomas Undin.

Riksdagen beslutade den 8 juni om förändringar i lagstiftningen som utgjort en förutsättning för att parterna skulle träffa nya huvudavtal. Svenskt Näringsliv, LO och PTK signerade nya huvudavtal igår. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

– Det här är också ett bra exempel på hur attraktiviteten i kollektivavtalen ökar. Parternas uppgörelse är ju bättre än lagstiftningen, säger Tomas Undin.

Du som medlem hos Teknikföretagen hittar allt om de nya reglerna i Arbetsgivarguiden