Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 30 mars 2022

Anmälan av allvarliga tillbud kopplat till covid-19 upphör att gälla i april

Från och med april 2022 upphör skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud med anledning av exponering för covid-19 till Arbetsmiljöverket.

Foto: Eva Lindblad
Foto: Eva Lindblad

Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

Från och med 1 april 2022 är klassificeringen av covid-19 i smittskyddslagen ändrad så att den inte längre anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Arbetsgivare behöver därför inte längre göra anmälan om allvarliga tillbud kopplat till covid-19 till Arbetsmiljöverket.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Mer på Internet https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-och-allvarligt-tillbud-vid-covid-19/

Ingen anmälan till Arbetsmiljöverket av allvarliga tillbud som inträffar från och med den 1 april 2022 med anledning av exponering för coronaviruset

 

Vid frågor, kontakta