Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 08 sep. 2021

Regeringens jobbpaket innehåller nödvändiga satsningar på yrkesutbildning

Allt fler unga väljer bort yrkesutbildningar och industrin får det allt svårare att rekrytera rätt kompetens. Det är en trend som har hållit i sig allt för länge. Nu har regeringen presenterat ett nytt jobbpaket som kan bryta trenden och förbättra industrins kompetensförsörjning. Flera av förslagen har Teknikföretagen och industrins parter kämpat för länge.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Den 7 september presenterade regeringen ett nytt jobbpaket. Ett av de mest betydelsefulla förslagen för industrin är att regeringen avser att anpassa gymnasieutbildningen för att möta arbetsgivarnas behov av kompetens. Förslaget, som grundar sig i Lars Stjernkvists utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning, handlar om att införa en dimensionering och planering som inte enbart utgår från vad eleverna efterfrågar, utan som också tar hänsyn till hur företagens behov ser ut.

– Regeringens förslag är en nödvändig förändring för att undvika att utbilda unga inom yrken där det inte finns arbetstillfällen, kommenterar Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

En annan viktig del i regeringens förslag är krav på regional samverkan mellan kommuner sinsemellan, men också krav på samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Förslaget liknar den samverkan som industrin sedan många år tillbaka utgår ifrån inom ramen för Teknikcollege. Därför ser Teknikföretagen positivt på att regeringen nu vill anslå resurser och ålägga kommunerna att samarbeta för att erbjuda eleverna ett allsidigt utbud av utbildning. 

Regeringens förslag går ut på att avsätta 33 miljoner under 2022 för anpassningar av yrkesutbildningarna på gymnasiet till de kommande förslagen.

– Även om vi ännu inte sett detaljerna i regeringens förslag är dagens besked ett ordentligt steg i rätt riktning, säger Maria Rosendahl.

Förutom satsningar på gymnasieskolan innehåller regeringens jobbpaket även förslag på ökade medel för det så kallade kunskapslyftet. Bland dessa välkomnar Teknikföretagen att 121 miljoner kronor avsätts för att stärka validering. Dels innebär det 30 miljoner kronor för att kommunerna ska erbjuda inledande kartläggning och validering och 21 miljoner kronor till regionerna för att etablera regionala strukturer för validering inom regionalt kompetensförsörjningsarbete. Slutligen avsätts 70 miljoner kronor för att förlänga försöksverksamheten med kartläggning och validering inom Komvux flex.

– En väl fungerande validering är viktig för oss inom industrin då den kan korta tiden i utbildning och till jobb. Huruvida regeringens valideringssatsningar är tillräckliga återstår dock att se, menar Maria Rosendahl.

Regeringen föreslår också resurser till Migrationsverket för att motverka missbruk av arbetskraftsinvandrare. Att Migrationsverket kan följa upp och göra kontroller inom de branscher där det finns risk för missbruk är viktigt för att behålla legitimiteten i det svenska systemet, men för att Sverige ska vara ett attraktivt land för internationell kompetens krävs ett mer strategiskt arbete.

– Teknikföretagen anser att det behövs ett strategiskt och samordnat arbete för hur Sverige ska kunna attrahera utländska talanger i högre utsträckning. Det finns tyvärr flera flaskhalsar idag. Vi ser framemot att regeringen återkommer med en proposition på arbetskraftsinvandringsområdet, avslutar Maria Rosendahl.

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/8-miljarder-for-att-jobba-sverige-ur-krisen/

8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen - Regeringen.se