Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 07 okt. 2021

Här finns kostnadsfri kompetensutveckling för svenska företag

I Sverige pågår flera initiativ för att säkerställa behovet av omskolning och kompetensutveckling. Två av dem är Kompetens.nu och Kompetens för konkurrenskraft där företag erbjuds att ansöka om kostnadsfri utbildning av sin personal. Båda finansieras genom Europeiska socialfonden.

Caroline Söder, VD Trygghetsfonden TSL, och Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef Teknikföretagen.
Caroline Söder, VD Trygghetsfonden TSL, och Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef Teknikföretagen.

”Vi ser mycket positivt på att det pågår flera satsningar för att säkerställa kompetensen hos medarbetarna”, säger Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef på Teknikföretagen som är en av aktörerna bakom kompetens.nu. ”Rätt kompetens är nödvändigt för att företagen ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft.”

Värdet av kompetensutveckling framhäver även Caroline Söder, VD Trygghetsfonden TSLsom driver Kompetens för konkurrenskraft:

”Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft. Vi erbjuder arbetsgivarna att kostnadsfritt kunna erbjuda anställda en kompetensutvecklingsinsats. För de anställda blir det en möjlighet att stärka sin position för en fortsatt anställning.”

Kompetensutveckling är en av de stora utmaningarna för svenskt näringsliv. Stora, snabba teknikskiften och förändrade förutsättningar ställer nya krav på kompetensen hos medarbetarna. Kompetensutveckling blir avgörande för att hänga med och kunna ta marknadsandelar.

Fredrik Elieson, ansvarig for Competence Transformation inom Volvo-gruppen menar att för att kunna vara konkurrenskraftiga även i framtiden finns det inte bara en lösning för kompetensutveckling utan det behövs flera:

”Vi som företag måste identifiera vilken kompetens som behövs och som medarbetare behöver du hålla dig ajour. För att vi som land ska behålla vår konkurrenskraft behövs initiativ som säkerställer att kompetensbehovet säkras.”

Lars Lindh, Platschef på Merx Svenska AB, instämmer.

”Oavsett bransch är alla företag utsatta för konkurrens. Kompetensutveckling bidrar till att stärka konkurrenskraften men också till att öka tillväxt och omställningsförmåga”.

Om kompetens.nu

Kompetens.nu är en lärportal baserad på arbetsmarknadens behov av omskolning och kompetensutveckling. Bakom satsningen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen, Transportföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Unionen samt Combient.

Samarbetet initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lärportalen är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för den som deltar.

Visa mer

 

Om Kompetens för konkurrenskraft

Kompetens för konkurrenskraft drivs av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Kompetens för konkurrenskraft erbjuder kostnadsfria utbildningsinsatser för anställda på företag i branscher som påverkats negativt av covid-19.

Projektet ska även kunna bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller. Kompetensutvecklingsinsatserna kan sökas av alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde.

Visa mer

 

Läs mer

PDF 1,2 MB

Kompetens.nu - pdf

Mer på Internet https://www.kompetens.nu

Kompetens.nu - Webbplats