Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 24 apr. 2020

Ett nationellt cybersäkerhetscentrum måste se näringslivet som skyddsvärt

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. På begäran från regeringskansliet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en skrivelse med förslag på vad centrat bör prioritera på kort och lång sikt. Att näringslivet ses som skyddsvärt står högst på önskelistan.

Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.
Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Under senare år har det skett en påtaglig ökning av angrepp för att stjäla eller förstöra digital information och system där svenska industri, med ledande tekniskt kunnande och investeringar i forskning och utveckling, blivit en måltavla.

– Cyberhoten som möter industrin i Sverige kommer primärt från främmande makter som har intresse att stjäla teknologi och affärshemligheter. Därför är ett cybersäkerhetscentrum angeläget och skyddet av industrin prioriterat, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringsområdet på Teknikföretagen och fortsätter:

– I spåren av Covid-19 har vågen av cyberattacker ökat mot svenska företag. Antagonisterna försöker utnyttja det faktum att människor jobbar hemifrån och är beroende av digitala lösningar. Medan företagen har all uppmärksamhet riktad mot att mildra effekterna av pandemin slår statsunderstödda aktörer i syfte att stjäla affärskritisk information och forskningsresultat.

För att effektivare kunna förebygga, upptäcka och hantera cyberhot pågår ett gemensamt arbete från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsberedskap att upprätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Frågorna är dock många kring hur centrat kommer styras och arbeta. 

– Den målbild vi ser för Sveriges nationella cybersäkerhetscenter är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Detta uppnås genom tillräcklig resurstilldelning, tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret som den primära och samlande nationella aktören i dessa frågor, menar Patrik Sandgren.

En särskilt viktig aspekt för Teknikföretagen och SOFF är att centrat tar ett brett perspektiv på vad som är skyddsvärt. Utöver traditionell nationell säkerhet bör även ekonomisk säkerhet och konkurrenskraft bejakas. Om svenska företag inte inkluderas i centrets arbete i ett initialt skede riskerar centrala aspekter för den svenska konkurrenskraften, i realiteten, att vara exkluderade från centrets arbete. Detta riskerar att skada Sveriges teknologiska ledarskap

– Vi vill poängtera vikten av att centret för en kontinuerlig dialog med industrin. Om ambitionen är att centret vid full utbyggnad ska kunna stödja näringslivet så måste näringslivet involveras från början, avslutar Patrik Sandgren.

Läs hela skrivelsen

PDF 0,3 MB

Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter