Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 26 aug. 2020

Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemifrån fortsätter med det under hösten. Hemarbete ställer krav på arbetsgivaren då arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivaren även om arbetet sker i arbetstagarens hem. Teknikföretagens arbetsmiljöexperter Kresimir Iveskic och Malin Nilsson berättar om hur du som arbetsgivare kan hantera frågan.

Det arbete som sker hemifrån är typiskt sett arbete vid dator. Arbetsmiljöriskerna som kan uppstå är därför framför allt belastningsergonomiska och beror bland annat på hur arbetsplatsen är utformad med stol, bord, arbetsyta och belysning. Det finns även organisatoriska och sociala arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till. Vid hemarbetet förändras vårt sätt att till exempel träffa kollegor och chefer, stämma av arbetsuppgifter eller delta i möten.

– Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Arbetsgivaren har ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet genom att undersöka risker i arbetsmiljön och vidta åtgärder för att minska dessa, berättar Kresimir Iveskic och fortsätter: 

– Arbetsgivaren behöver se till att arbetstagaren känner till de risker som finns vid hemarbete. Det innebär bland annat att säkerställa att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om till exempel lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, vilka tecknen det finns på överbelastning av leder och muskler och hur arbetsutrustning ska placeras på bästa sätt med mera. 

Att informera om bästa sättet att arbeta i hemmet är exempel på en åtgärd för att minska riskerna. För att underlätta arbetet hemma bör arbetsgivaren ta fram rutiner, råd och information för hemarbete. Tänk på involvera skyddsombuden i detta arbete.

– Råden kan innehålla information om hur man får till en bra arbetsplats hemma, vilken utrustning som behövs, vilka möjligheter det finns att låna utrustning från arbetsplatsen, lathundar kring hur man kopplar upp sig mot företagets system, rutiner kring digitala avstämningsmöten, digitala fikor med mera, berättar Kresimir Iveskic. Det är viktigt att fortsättningsvis få till en bra dialog mellan chef och medarbetare men också mellan medarbetare. Kommunicera mera helt enkelt!

Varje arbetstagare har också enligt arbetsmiljölagen ett eget ansvar som till exempel innefattar att följa de rutiner som arbetsgivaren tar fram samt att rapportera eventuella brister till arbetsgivaren. I samband med hemarbete blir detta ansvar ännu viktigare eftersom man träffas minder.

– Det är naturligtvis inte möjligt för chefen att åka hem till varje arbetstagare och göra en skyddsrond, därför måste var och en ta ansvar. Om det inte går att ordna en lika bra sittplats i hemmet som på jobbet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig behövas, säger Malin Nilsson och avslutar med att poängtera tidsaspekten:

– Tiden som hemarbetet pågår kan påverka vilka insatser som kan behövas för att säkerställa arbetsmiljön för arbetstagaren.

Om du vill veta mer om arbetsmiljöansvaret som arbetsgivare rekommenderar Teknikföretagen Svenskt Näringslivs webbinarium ”Var jobbar medarbetarna framöver och vem har ansvaret för arbetsmiljön?” den 9 september klockan 13.00-14.00. Läs mer och anmäl dig här.

Vid frågor, kontakta Teknikföretagens arbetsmiljöexperter:

 

Tips på länkar för mer information