Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 21 nov. 2019

Vartannat teknikföretag utsatt för cyberattacker

Under de senaste två åren har nästan 50 procent av Sveriges teknikföretag utsatts för cyberattacker. Mörkertalet är dock stort då en tredjedel har liten kunskap och många företag vet inte om de blivit angripna. Det visar en ny undersökning från Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.

En ökad digitalisering har medfört en påtaglig ökning av angrepp för att stjäla eller förstöra digital information och system. I dessa angrepp är svenska industri, med sitt tekniska kunnande och investeringar i forskning och utveckling, nu mera en måltavla.

Teknikföretagen har i samarbete med Svenskt Näringsliv undersökt förekomsten av angrepp och kan konstatera att nästan 50 procent av föreningens medlemmar uppger att de blivit utsatta för cyberattacker under de två senaste åren. Till detta kommer att ytterligare 10 procent inte kan svara på om de utsatts - vilket indikerar att det reella antalet som angripits kan vara långt större.

Svaren visar sammantaget att svensk industri befinner sig i ett mycket utsatt läge. Tillverkande företag, inte minst underleverantörer, möts idag av en hög grad av attacker. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga siffran för andelen som utsatts för cyberattacker uppgår till 25 procent för övriga branscher.

- Den höga graden av angrepp mot teknikföretag har fått väldigt påtagliga konsekvenser. Över 80 procent ser nu cybersäkerhet som en prioriterad fråga, vilket tydligt signalerar att vi står inför en ny situation som måste hanteras. Läget är bekymmersamt, säger Patrik Sandgren som arbetar med digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen.

Cyberangreppen mot industrin i Sverige kommer primärt från främmande makter där målet är att tillskansa sig teknologi och affärshemligheter. Utöver detta opererar också kriminella grupper med avsikt att manipulera eller förstör information i exempelvis utpressningssyfte. Attackerna blir allt mer sofistikerade där hela leverantörskedjor angrips. Risken för omfattande skador ökar därmed.

- Många företag har skaffat sig egen kunskap på området och kan hantera cyberangreppen. För cirka 30 procent är dock kunskapsläget lågt. I stor utsträckning handlar det om mindre företag utan egna it-specialister och med begränsade resurser att allokera till cybersäkerhet. Dessa behöver handfasta råd och stöd så att digitaliseringens baksidor kan undvikas så att de istället kan fokusera på att öka sin konkurrenskraft, avslutar Patrik Sandgren.

Ta del av Teknikföretagens guide för skydd mot cyberattacker här. 

Om undersökningen

Teknikföretagens undersökning som genomfördes i samarbete med Svenskt Näringsliv genomfördes via en webbaserad enkät under den 5-18 november 2019. Syfte med undersökning var att undersöka företagens syn på, och kunskap om, IT-säkerhet.

Urvalet bestod av samtliga av Teknikföretagens medlemmar (cirka 1000 företag) som ingår i Svenskt Näringslivs Företagarpanel samt ett slumpmässigt urval av 1500 medlemsföretag i övriga arbetsgivarorganisationer (som ingår i Svenskt Näringsliv). Antal svarande: 491 företag (Teknikföretagen) och 539 företag (Övriga)

 

Visa det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Teknikföretagen (@teknikforetagen)