Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

”Målet är minskad miljöpåverkan under produktens hela livscykel”

Den svenska vitvarujätten Electrolux har ambitiösa mål för hur mycket återvunnet material som ska finnas i företagets produkter. Sedan länge driver också Electrolux flera cirkulära affärsmodeller riktade mot företag. Men den största utmaningen ur ett miljöperspektiv ligger i att minska resursförbrukningen när produkterna väl lämnat fabriken.


Nyhet
17 jan. 2019
Sakområde:

– Energi- och vattenförbrukningen när våra produkter används står för 90 procent av Electrolux fotavtryck ur ett livscykelperspektiv. Cirkulär ekonomi handlar om resurseffektivisering, men så länge som samhället använder så stor andel fossila bränslen för att generera elektricitet så kommer produktens energianvändning att stå i fokus, säger Henrik Sundström, som är hållbarhetschef på Electrolux.

Sedan drygt tio år har vitvarutillverkaren jobbat målmedvetet med att minska den mängd material som krävs för att tillverka produkterna. 2008 lanserade bolaget en dammsugare byggd av återvunnen plast, i en kampanj som fokuserade på nedskräpningen av världshaven. I dag består Electrolux dammsugare av upp till 70 procent återvunnet material. Sammanlagt använde Electrolux 5 640 ton återvunnen plast i produktionen under 2017. Målsättningen är att komma upp i 20 000 ton återvunnen plast till 2020 – något som inte visat sig helt enkelt.

– Leverantörerna av återvunnen plast är oftast små – nästan motsatsen mot fossilplastleverantörerna, som är stora multinationella företag som kan leverera precis vad du önskar dig. Men återvinnarna kommer från skrot- och avfallshantering och har ett helt annat utgångsläge när de ska skapa kvalitativa material. Därför är det stora klyftor som ska överbryggas innan man kan se riktigt stora volymer av återvunnen plast på marknaden, säger Karl Edsjö, ansvarig för återvinningsfrågor och resurspolitik på Electrolux.

För att få stora företag att använda mer återvunna material efterlyser de storskaliga lösningar som gör det lätt are att få tag i material av hög kvalitet. Att förlita sig på lokala lösningar är inte möjligt för ett företag av Electrolux storlek. Därför krävs lösningar som fungerar även på global nivå.

– Jag tror att det är viktigt att inte se Sverige som en isolerad marknad, för det är vi inte. När vi letar lösningar för återvinning så letar vi över hela Europa. Man måste utgå från att vi har en global ekonomi och en fri marknad. Och där skulle det behövas mycket mer storskalighet när det gäller material, säger Henrik Sundström.

När det gäller metaller – som står för en stor del av företagets egna koldioxidutsläpp – har Electrolux ökat andelen stål med 100 procent återvunnen råvara från 7 procent 2013 till 30 procent 2017, vilket minskat utsläppen av koldioxid med 256 000 ton årligen. Sammanlagt har satsningen på återvunnet stål sparat koldioxidutsläpp motsvarande 1 084 000 ton. Parallellt har energianvändningen i fabrikerna sedan 2007 minskats med 40 procent. Men i takt med att allt fler människor i tidigare utvecklingsländer får det allt bättre, växer också pressen på företag som Electrolux att minimera den miljö- och klimatpåverkan som företagets produkter får när de används. För att följa Parisavtalets mål om att temperaturen inte ska öka mer än 1,5 grader har Electrolux satt upp mål om att utsläppen av koldioxid från produktionen ska minska med 80 procent 2015–2025. Under samma period ska koldioxidutsläppen som uppstår när produkterna används minskas med 25 procent.

– Den stora utmaningen i samhället handlar om den växande medelklassen. Vi jobbar stenhårt i Europa på att öka energieffektiviteten på våra produkter. Men den stora påverkan kommer från den växande medelklassen i utvecklingsländer. Det är något som vi, som ett globalt företag, måste ha ett förhållningssätt till. Den andra delen av att arbeta med cirkulär ekonomi handlar enligt Henrik Sundström och Karl Edsjö om att hitta affärsmodeller som är mer cirkulära. På företagssidan är de redan vanligt förekommande. I Danmark kan bostadsrättsföreningar få tvättmaskiner levererade av Electrolux, för att sedan välja att köpa hela produkten eller betala per tvätt. I USA ställer bolaget ut tvättmaskiner utan kostnad på tvättomater, mot att de får en del pengar som kunderna betalar för att använda maskinerna.

– Under årens lopp har vi jobbat med att prova cirkulära affärsmodeller på flera sätt. Men tiden och omständigheterna har inte alltid varit de rätta. I dag är intresset av att äga sin produkt inte lika stort. Det man vill ha är funktionen av en produkt. Digitaliseringen av samhället och utvecklingen av uppkopplade produkter har även gjort att förutsättningarna har ändrats dramatiskt. De här frågorna hänger ihop och jag tror att tiden börjar bli mogen för att gå mer mot cirkulära affärsmodeller, säger Henrik Sundström.

Varken Henrik Sundström eller Karl Edsjö anser att Electrolux är beroende av att sälja själva produkterna – så länge det går att få betalt för den funktion som de levererar. Istället tror de att cirkulära affärsmodeller kan öppna möjligheter för företaget att knyta kunderna närmare företaget, genom att inte bara kunna erbjuda själva produkten. För att öka efterfrågan på cirkulära lösningar efterlyser de storskaliga demonstrationsprojekt, till exempel vid stora bostadsbyggen, där människor kan se att de faktiskt fungerar.

– Cirkulär ekonomi handlar om att minska resursanvändningen och bibehålla värdet på material under produktens livscykel. Det är viktigt att det sker med utgångspunkten att man ska minska den totala miljöpåverkan och inte ha negativ social påverkan, säger Henrik Sundström.

Electrolux

Electrolux är en ledande global tillverkare av vitvaror och säljer bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Företaget äger också flera andra varumärken i vitvarubranschen, såsom Zanussi, AEG, Frigidaire, Westinghouse och Anova. Företaget bildades 1919 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Electrolux säljer mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under 2017 hade Electrolux en omsättning över 120 miljarder kronor och sysselsätter över 50 000 människor över hela världen.

Mer återvunnet och minskade utsläpp

  • Electrolux har som ambition att ersätta jungfruliga material med återvunna material i sina produkter.
  • Bolaget har satt upp ett mål om att 2020 ha ersatt 20 000 ton ny plast per år med återvunnen plast, huvudsakligen polypropen. Det motsvarar en fjärdedel av all polypropenplast som företaget använder. 2017 har Electrolux ersatt 5 640 ton.
  • Har ökat andelen stål med 100% återvunnen råvara från 7 procent 2013 till 30 procent 2017, vilket minskat utsläppen av koldioxid med 256 000 ton årligen. Sammanlagt har satsningen på återvunnet stål sparat koldioxidutsläpp motsvarande 1 084 000 ton.
  • Började använda återvunnen plast redan 1995. Säljer i dag produkter med upp till 70 procent återvunnen plast.
  • Electrolux har som mål att utsläppen av koldioxid från produktionen ska minska med 80 procent 2015–2025. Under samma period ska koldioxidutsläppen som uppstår när produkterna används minskas med 25 procent.
  • Har mellan 2005 och 2017 minskat energianvändningen i fabrikerna med 40 procent. 

Texten är ett avsnitt från Teknikföretagens rapport ”Cirkulär ekonomi – Affärer med nya värden”. I den kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur åtta olika företag arbetar med cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. De medverkande företagen är Husqvarna, Toyota, Kinnarps, Electrolux, SKF, ABB, Volvo Cars och Bombardier.