Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 07 mars 2019

Höjd kemikalieskatt försämrar svensk konkurrenskraft

Regeringen föreslår en höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, men kemikalieskattens miljönytta finns inte dokumenterad och drabbar industrin och handeln. Därför säger Teknikföretagen, tillsammans med våra branschorganisationer Svensk Elektronik och APPLiA, nej till regeringens förslag om att höja kemikalieskatten.

Kemikalieskatten innebär att en särskild skatt ska läggas på viss elektronik som innehåller vissa kemikalier. Det leder till omfattande nya kostnader och ökad administrativ börda för företagen. Skatten ger svenska företag kostnadsnackdelar på den globala marknaden, och därmed försämrade förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig industriell utveckling i Sverige.

– Kemikalieskatten slår mot Teknikföretagens medlemsföretag. Nationella regler i en global bransch som teknikindustrin försämrar konkurrenskraften. Vi är kritiska till att skatten drabbar elektronik som används industriellt, när det egentliga syftet var att lägga skatten på konsumentprodukter, säger Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Undantaget för privatimport genom e-handel behöver tas bort. Det nuvarande undantaget för privat import leder till en konkurrenssnedvridning gentemot svenska aktörer. 

Lena Norder, vd för Svensk Elektronik, håller med om att kemikalieskatten slår mot konkurrenskraften.

– Varför ha en skatt på den elektronik som ska driva svensk industri framåt och nu vilja öka den? Vi är starkt kritiska till kemikalieskatten. Den är ineffektiv, krånglig och skadar svensk konkurrenskraft, säger Lena Norder. Denna skatt innebär en oproportionerligt stor administrativ börda, utan att ge påvisbart bättre miljö. Istället för att höja skatten anser vi att skatten snarast bör avskaffas.

Att kemikalieskatten nu föreslås höjas innan dess substitutionsdrivande effekt har utvärderats är bekymmersamt samtidigt som skattens utformning inte möjliggör 100% avdrag även om produkten uppfyller samtliga miljömässiga krav enligt skattens utformning.

– Regeringen behöver göra en noggrann utredning av kemikalieskattens konsekvenser, såsom miljönytta, konkurrensneutralitet och uteblivna arbetstillfällen, säger Matts Spångberg, vd för APPLiA. Frågor om kemikalier bör dessutom hanteras på EU-nivå. En större marknad ger företagen bättre villkor för att fortsätta utveckla produkter och ger lägre priser för konsumenten. 

– Det är orimligt att produkter inte beskattas utifrån kemikalieinnehåll utan produktens vikt, vilket innebär att en tvättmaskin beskattas med 550 kronor och en läsplatta med 50 kronor trots att i stort sett har samma mängd kemikalier, avslutar Matts Spångberg.

Läs mer

PDF 0,1 MB

Teknikföretagens yttrande avseende Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Mer på Internet https://www.svenskhandel.se/nyhetscenter/pressmeddelanden/2019/ny-rapport-hojd-kemikalieskatt-slar-ut-svenska-foretag-och-jobb

Ny rapport: Höjd kemikalieskatt slår ut svenska företag och jobb (Svensk Handel)