Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 14 jan. 2019

”Energi­ och materialeffektivitet är en del av vår kärnverksamhet”

Genom att återtillverka uttjänta lagerenheter till tåg kan mängden energi, råmaterial och avfall minskas med över 60 procent, jämfört med att tillverka nya lager. Det visar vilka ekonomiska och miljömässiga vinster som finns i att arbeta mer cirkulärt, enligt SKF.

– Energi- och materialeffektivitet är en del av vår kärnverksamhet, även för många av våra kunder. Att sälja tjänster och bättre prestanda snarare än enbart produkter är en del av vår affärsstrategiska verksamhet, även om vi inte knutit det till cirkulär ekonomi. Återtillverkning, eller lagerrenovering som det också kallas, har också skett länge. Men de här affärsmodellerna blir alltmer relevanta i den tid vi lever i nu, säger Magnus Rosén, Senior Sustainability Advisor på SKF:s hållbarhetsavdelning.

SKF har länge arbetat för att minska materialåtgången genom att bland annat återvinna stålskrot, förlänga livslängden samt förbättra prestanda på produkter och kundlösningar och återtillverka lager. Men istället för att koppla arbetet till begreppet cirkulär ekonomi har man byggt det på ett livscykelperspektiv, med fokus på energi- och materialeffektivitet. Och det har gett tydliga resultat. Trots att SKF:s försäljning 2006–2017 ökade med nästan 50 procent så har både energianvändningen och koldioxidutsläppen under samma period minskat.

– Där ser vi en särkoppling mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning och utsläpp. Men vi använder oss inte särskilt mycket av begreppet cirkulär ekonomi på SKF. Vi vill hellre prata om de konkreta aktiviteterna, projekten och bidragen som det kan ge, snarare än övergripande ramverk. Vi pratar om energi- och materialeffektivitet, ökad livslängd, förbätt rad tillförlitlighet och prestanda, både i vår egen verksamhet och hos våra kunder, säger Magnus Rosén.

En av de aktiviteter som sker i SKF:s fabriker runtom i världen är att återtillverka uttjänta enheter, framförallt de stora och medelstora lager som sitter i exempelvis vindkraftverk, inom gruvnäringen eller massaindustrin. Det kan handla om allt från rengöring eller byta ut enskilda komponenter till mer genomgripande renovering. Därmed kan samma material återanvändas under flera livstider – och processen blir betydligt kortare jämfört med att nytillverka, vilket ger stora vinster, både för miljön och för kunderna.

– I takt med befolkningstillväxten och att industrialiseringen ökar så växer även efterfrågan av material. Vi som företag är ju beroende av mycket råmaterial. Om vi kan minska våra inköp av råmaterial och istället återtillverka lager med samma funktion som nya, då har vi en stor ekonomisk vinning och miljövinster samtidigt. Där ser vi en stor förbätt ring, samtidigt som det är kostnadseffektivt både för oss och för kunden, säger Jonas André, Manager, Stakeholder Communications vid SKF:s hållbarhetsavdelning.

Livscykelstudier av lagerenheter till järnvägsindustrin visar till exempel att över 60 procent av energi, råmaterial och avfall kan undvikas vid återtillverkning jämfört med nyproduktion. Och här finns även en stor potential som SKF satsar på att utveckla framöver, både internt och externt.

– Vi ser en stor potential i att sälja en funktion i stället för att sälja en produkt. Den typen av lösningar finns i väldigt många av de industrier som vi servar, både stora industrilager i exempelvis vindkraftverk, massaindustrin och gruvbranschen, men även mindre lager i järnvägsfordon. I kombination med sensorer, som gör att man med större precision kan få signaler om när ett lager bör renoveras eller återtillverkas, så finns det stora möjligheter att öka den här typen av service avsevärt, säger Jonas André.

Men nya affärsmodeller innebär också nya frågeställningar, till exempel vem som äger en återtillverkad produkt eller hur betalningsmodellen ska se ut. Det kräver också en viss mognad från kunderna – att de är redo att betala för en tjänst snarare än en fysisk produkt.

– Det bästa sättet att sälja cirkulära lösningar är att göra livet enklare för kunderna, så att det inte blir omständligt för kunderna att köpa återtillverkade lager. Man har varken tid eller kraft att göra det krångligt, eftersom det ändå handlar om en förändring av ett beteende. Men om man kan bygga in cirkulärt tänkande i något som gör livet enklare för våra kunder, och påvisa miljövärdet tillsammans med kostnadsbesparingar och effektivitetsökning, då får man en helhet som är väldigt tilltalande, säger Jonas André.

Även om SKF ligger långt fram när det gäller energi- och materialeffektivitet tror Magnus Rosén att företaget – liksom resten av industrin – är inne i en förändringsprocess som bara har inletts. Att som företag välja att inte följa med i utvecklingen ser han som riskabelt, ur rent affärsmässiga perspektiv.

– För att hålla sig relevant som bolag så måste man se hur de här stora frågorna kommer att påverka kundkrav och aff ärsmodeller på lång sikt. Då gäller det att kunna anpassa sig. Det är som vilken annan strategisk fråga som helst. Skulle stora industrier ändra sina affärsmodeller och sina industriella system mot större grad av återtillverkning snarare än nytillverkning, då krävs det att hela kedjan anpassas till den här nya logiken. Och energi- och resurseffektivitet är alltid relevant – oavsett om det är linjärt eller cirkulärt, säger Magnus Rosén.

SKF

  • SKF grundades 1907 och är en av världens ledande leverantörer av lager och lagerenheter, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem.
  • SKF:s kunder vill ha minskad friktion, maskiner som går snabbare, längre, renare och säkrare. Genom att lösa detta på det mest effektiva och hållbara sättet bidrar företaget till visionen om en värld av tillförlitlig rotation.
  • SKF:s främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Det lyckas vi med genom att kombinera praktisk erfarenhet inom mer än 40 industrier med vår kunskap från SKF:s olika teknikplattformar.
  • SKF har nästan 50 000 anställda och finns i över 130 länder världen över.

Texten är ett avsnitt från Teknikföretagens rapport ”Cirkulär ekonomi – Affärer med nya värden”. I den kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur åtta olika företag arbetar med cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. De medverkande företagen är Husqvarna, Toyota, Kinnarps, Electrolux, SKF, ABB, Volvo Cars och Bombardier.