Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 16 sep.

Konjunkturprognos september 2020

Första halvåret 2020 innebar det värsta raset i global BNP så långt tillbaka som det finns meningsfulla data att jämföra med. BNP föll ackummulerat med nästan 11 procent jämfört med nivån sista kvartalet 2019.

Ladda ner rapporten

Världsekonomin studsade tillbaka ordentligt under sommaren, ungefär i linje med Teknikföretagens huvudscenario i den senaste konjunkturrapporten från i maj. Vi baserade detta scenario först och främst på att flertalet länder skulle fortsätta den försiktiga lättnaden av de drakoniska lockdown-åtgärderna som infördes i samband med virusutbrottet under våren. Så har också skett trots att många länder drabbats av nya virusutbrott under sommaren och början av hösten.

Vi räknar med att världsekonomin minskar med drygt fem procent i år och växer lika mycket nästa år. Motsvarande siffror för global industriproduktion är -6,5 procent/+7,5 procent för 2020/2021. Detta innebär att global BNP i slutet av 2021 ännu inte tagit tillbaka hela fallet jämfört med sista kvartalet 2019 och fortfarande understiger ett tänkt normalläge med nästan fem procent.

Publicerades 16 september 2020