Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 19 nov.

Konjunkturprognos november 2018

Efter knappt två år av hög global tillväxt räknar Teknikföretagen med att tillväxten i världsekonomin bromsar till tre procent 2018 och till 2,5 procent 2019.

Ladda ner rapporten

På senare tid har risken samtidigt ökat för ett ännu svagare scenario. Avmattningen sker på bred front då Eurozonen, Storbritannien, Kina och Japan visar tydliga tecken på att bromsa. Ett påtagligt undantag är tillfälligtvis USA. I en liten, exportberoende ekonomi som Sverige avtar följaktligen tillväxten 2019.

Efter en acceleration som inleddes mot slutet av 2016 – enligt Världsbanken växte världsekonomin med 3,1 procent förra året, den högsta tillväxttakten sedan 2010 - har global BNP-tillväxt planat ut. Under första halvåret 2018 växte BNP med 3,2 procent jämfört med motsvarande period 2017. Hittills under loppet av 2018 kan vi också notera en tydlig avmattning i såväl världshandel som global industriproduktion. Världshandeln har bromsat från en årstakt av drygt fem procent under andra halvan 2017 till 3,5-4 procent och industriproduktionen från ca fyra procent till tre procent.

Värt att notera är att inbromsningen av världsekonomin inleddes flera månader innan Donald Trump började gå från ord till handling i handelskriget med främst Kina. Att döma av ledande indikatorer och diverse konjunkturbarometrar kan vi dessutom förvänta oss en fortsatt inbromsning i den globala ekonomiska aktiviteten. De flesta av tidigare så högt uppdrivna barometrar har vänt påtagligt neråt de senaste månaderna samtidigt som de finansiella förhållandena börjat stramas åt, vilket stärker bilden av att tillväxten kulminerat för denna konjunkturcykel.

Publicerades 30 december 2020