Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Konjunkturrapporter 08 dec.

Konjunkturbarometer kvartal 4 2021

Affärsläget för teknikindustri i Sverige försvagas något under årets sista kvartal. Sammantaget ökar inte orderingången i samma höga omfattning som de två närmast föregående kvartalen.

Ladda ner rapporten

Precis som tidigare möter företagen fortsatta störningar i leveranser av insatsvaror. Affärsläget som tidigare varit starkt för maskinindustrin har mattats av. Därutöver minskar orderingången mellan tredje och fjärde kvartalet för transportmedelsindustrin. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar återigen något. Efterfrågan på arbetskraft som alltid följer det allmänna affärsläget med eftersläpning ökar däremot jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången ökar marginellt jämfört med tredje kvartalet för teknikindustri sammantaget. Index över företagens bedömning av storleken på orderstocken är dock kvar på en hög nivå. I normala fall innebär detta en ökad produktionsnivå i närtid. Fortsatta störningar i leveranser av insats- eller andra förbrukningsvaror gör att så nödvändigtvis inte behöver bli fallet samtidigt som risken för annullering av order ökar. Nettotalet för orderingången sammantaget (andel som ökar minus andel som minskar) ökar inte jämfört med föregående kvartal för någon delbransch i teknikindustri. Positivt är att ett starkt affärsläge inte förändrats exceptionellt mycket för leverantörer till bygg- och anläggningssektorn samtidigt som fortsatt återhämtning för leverantörer till elektroindustrin.

Det sammantagna utfallet för index för affärsläget har avtagit från en hög nivå vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Internationella förädlingskedjor och att Euroområdet är ett av våra största marknadsområden medför att utfallet vanligtvis går hand i hand.

Publicerades 8 december 2021