Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 12 sep.

Konjunkturbarometer kvartal 3 2018

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft samt rapporteringen rörande orderstocken ligger på höga nivåer. Orderingången ökar måttligt och i något högre omfattning jämfört med andra kvartalet.

Ladda ner rapporten

Den tidgare omfattande ökningen i orderingång för maskinindustrin de närmast tre föregående kvartalen har dämpats. Däremot ökar orderingången i något högre omfattning i transportmedelsindustrin. En minskad orderingång från exportmarknaden för leverantörer till maskinindustrin kvarstår. Leverantörer till bygg- och anläggningsindustri rapporterar en dämpad aktivitet samtidigt som orderingången ökar i begränsad omfattning för metallvaruindustrin.

Bristen på ingenjörer ökar något medan behovet av yrkesarbetare är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Drygt hälften av företagen rapporterar fullt kapacitetsutnyttjande och är närmast oförändrat jämfört med andra kvartalet. Sammantaget har resursutnyttjandet varit påfallande stabilt det senaste året.

Publicerades 30 december 2020