Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 19 aug.

Hjärtat i svensk ekonomi - Industrins betydelse och villkor i Västernorrlands län

Den här rapporten är en beskrivning av den betydelse som industrin har för Västernorrlands läns ekonomi.

Ladda ner rapporten

Hur många jobb genererar industrin? Hur stor andel av ekonomin svarar industrin för. Hur ser beroendet av världshandeln ut? Och hur stark är länets ekonomi jämfört med andra regioner?

Det är lätt att ta industrin för given. Men för att överleva måste det ständigt finnas kraft att utvecklas. Då kan industrin fortsätta ta matchen på de globala marknaderna och generera välstånd och välfärd – lokalt, regionalt och nationellt. Rapporten är ett underlag för diskussion om Västernorrland läns industriella framtid. Vilka förutsättningar för industrins utveckling finns idag i länet? Och vad krävs för att industrin ska vara viktig även framöver?

Industrin i Västernorrlands län svarar för 1/3 av det samlade värdet av de varor och tjänster som producerats i länet (förädlingsvärdet). Det är en klart större andel än motsvarade för riket totalt, vilket visar att industrin har en mycket stor betydelse för regionens ekonomi. Industrin i Västernorrlands län skapar sysselsättning direkt och indirekt för drygt 18 000 personer i länet, vilket är nära 1/3 av länets jobb. Det inkluderar industrins leverantörer av insatsvaror och tjänster.

Därutöver bidrar sysselsättningen inom industrin med skatteintäkter, inklusive transfereringar till kommunerna, med 3,1 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 4 000 jobb inom länets kommuner och landsting. Totalt står alltså industrin i Västernorrlands län för nästan 23 000 jobb, eller cirka 40 procent av alla jobb i länet.

Publicerades 30 december 2020

Lena Hagman Tidigare ekonom på Teknikföretagen