Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Konjunkturrapporter 22 juni

Den konkurrensutsatta sektorn mer än industrin - Teknikföretagens Input-Output-analys 2021

Industrin spelar en betydligt större roll för Sveriges ekonomiska utveckling än vad siffrorna över produktion och tjänster visar vid en första anblick.

Ladda ner rapporten

Dessutom omfattar den internationellt konkurrensutsatta sektorn betydligt mer än industrin. Det är ett par av slutsatserna i en ny rapport från Teknikföretagen.

Med hjälp av så kallad input/output-analys (I/O) så har Teknikföretagen tagit fram en mer rättvisande bild, som fångar upp såväl direkta som indirekta effekter i värdekedjorna. Industrin som andel av Sveriges BNP har under de senaste åren stabiliserats på cirka 20 procent, enligt I/O-statistiken.


Ladda ner

Publicerades 22 juni 2021