Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Ekonomisk analys 11 feb. 2022

Hushållens konsumtion bidrog till stark avslutning på 2021

I januari skrev vi om att Sveriges BNP-tillväxt under fjärde kvartalet 2021 blev ännu starkare än vad prognosmakare förväntat. Ökningen blev preliminärt 1,4 procent från föregående kvartal, enligt SCB:s BNP-indikator. Den visar inte några detaljer om vilka delar av BNP som står bakom den starka utvecklingen, men utifrån annan statistik drog vi slutsatsen att mycket talade för att den privata konsumtionen bidrog starkt.

Detta trots att detaljhandeln visat en nedgång under fjärde kvartalet från föregående kvartal. Nu har vi fått siffror över hushållens konsumtion för hela fjärde kvartalet i fjol som mycket riktigt visar en stark tillväxt. Från tredje kvartalet steg den med 2 procent, säsongsrensat och i årstakt med 6,5 procent, kalenderkorrigerat.

Om vi räknar bort kalendereffekter visar indikatorn en årstakt på hela 7,4 procent fjärde kvartalet förra året. Konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna (NR), det vill säga hushållens konsumtionsutgifter i Sverige, alltså exklusive utlandsposter. Månadsindikatorn har visat ett starkt samband med utfallet enligt NR för denna konsumtion, se diagram nedan till höger. NR-utfallet kommer först i slutet av februari, men månadsindikatorn tyder alltså på ett starkt utfall även enligt nationalräkenskaperna.

stark-konsumtion-i-november.png

Konsumtionen ökade så starkt fjärde kvartalet, trots en nedgång mellan november och december med 2,8 procent, säsongsrensat. SCB har nämligen reviderat upp konsumtionen under november, då den ökade med 3,1 procent från oktober, se diagram ovan till vänster. I november lyfte konsumtionen av bland annat möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning, beklädnadshandel med mera, som därefter föll tillbaka i december. Även konsumtionen av post- och telekommunikation samt transporter och detaljhandel med och service av motorfordon ökade i november. Dessa två sistnämnda delar av konsumtionen fortsatte öka i december, se diagram nedan.

Den enda del av konsumtionen som visade minskad konsumtion både i november och december var inom restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice. Där föll konsumtionen ännu mer i december än i november, med 2,7 procent, och i november med 2,4 procent, säsongsrensat, se diagram nedan till höger. En utveckling som kan förklaras av fortsatta och även hårdare restriktioner för att motverka ökad smittspridning av coronavirus mot slutet av förra året.

konsumtion-som-drabbats.png

Vi räknar med att restriktioner har fortsatt att hålla tillbaka delar av tjänstekonsumtionen även i början på 2022. Först efter att i stort sett samtliga restriktioner släppts den 9 februari, kommer med stor sannolikhet även den mest drabbade konsumtionen komma på fötter. Frågan är i vilken mån de fortsatt höga konsumentpriserna på främst el och drivmedel kommer att påverka hushållens konsumtion som helhet framöver, något som vi kommer bevaka och återkomma till.