Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Produkter med det rätta bettet

Om dina tänder blir scannade hos tandläkaren är chansen stor att bilderna landar i en CAD-dator strax utanför Östersund. Där finns Bra Tänder Sweden AB, ett av Sveriges ledande företag när det gäller tillverkning av tandproteser och bettskenor. Det är en marknad som växer i takt med en åldrande befolkning.

Foto: Jasmine Lundvall Foto: Jasmine Lundvall

Medlemsföretag
07 apr. 2021
Sakområde:

Bra Tänder Sweden AB startade sin verksamhet i mitten av 2011 och företaget bildades som ett resultat av att Nobel Biocare beslutade att flytta sin verksamhet till Schweiz. Det var då världens ledande dentalföretag, men några personer med lång erfarenhet av dentalbranschen och utvecklingsarbete vid Nobel Biocare bestämde sig för att starta ett nytt företag.

I dag har Bra Tänder vuxit till ett företag med 13 anställda och en årlig omsättning på cirka 13 miljoner kronor. Tillverkningen sker i Häggenås nära Östersund och företaget har även ett dotterbolag med ett tekniskt laboratorium i Göteborg.

Ledande inom digital tillverkning

– Vi är ett av Sveriges ledande företag när det gäller digital tillverkning av tandkronor och tandbroar och en av Sveriges största tillverkare av bettskenor. Vår produktionsprocess är flexibel vilket gör att vi kan ta emot beställningar från alla vanligt förekommande scannersystem och vi jobbar mycket aktivt med produktutveckling och digitalisering, säger Daniel Andersson som är vd för Bra Tänder.

Daniel Andersson, vd för Bra Tänder.

Tillverkningen sker i ett helt digitaliserat flöde där Bra Tänder får in underlag i form av digitala filer. Patienten scannas hos tandläkaren och från det underlaget görs en design i CAD. Sedan tillverkas produkten genom CNC-fräsning i olika keramiska material eller titan, och i akrylplast när det gäller bettskenor. För vissa produkter används 3D-printning, till exempel om det behövs en modell att testa konstruktioner på.

Samarbetar med Chalmers

– Utöver att vi tillverkar så driver vi också egen utveckling av mjukvara för design och produktionsteknik. Det är något som vi fortsätter att fokusera på, bland annat genom ett samarbete med Chalmers i Göteborg, säger Daniel Andersson.

Bra Tänders marknad växer, framför allt när det gäller bettskenor. Sverige är hemmamarknaden men det finns även kunder i Norge.

– Vi är på den nordiska marknaden i dag men vi tittar på att längre fram kunna expandera ut i övriga Europa.

Åldrande befolkning ökar efterfrågan

En drivkraft för den fortsatta tillväxten är den åldrande befolkningen vilket kommer att leda till en ökad efterfrågan på tandvård.

– I takt med att vi blir äldre kommer våra tänder att gå sönder, vilket kräver mer behandling. Det är kopplat till livskvalitet att kunna ha en god tandhälsa, något som morgondagens pensionärer kommer att ställa högre krav på. För många är det också en social och estetisk fråga.

bra-tander-bild-2.jpg
Foto: Jasmine Lundvall

Enligt Daniel Andersson innebär medlemskapet i Teknikföretagen att bolaget får tillgång till en stödorganisation som erbjuder hjälp och rådgivning i frågor kring löner, pensioner och andra avtalsfrågor.

– Vi ser också att det är viktigt med transparens gentemot de anställda. Genom medlemskapet blir det mer tydligt vilka villkor som gäller med kollektivavtal, försäkringar och pensionsavsättningar. Det blir tydligt för alla parter vilket förenklar för oss, säger Daniel Andersson.

  • Bra Tänder startade 2011 som en avknoppning av Nobel Biocare.
  • Inriktningen är digital tillverkning av tandkronor och tandbroar samt bettskenor.
  • Bland grundarna fanns Jan-Erik Söderström samt Morgan Andersson som hade utvecklat processer och utrustning åt Nobel Biocares tillverkning av tandkronor.
  • Finns i dag i Norden men tittar på att expandera ut i Europa.
Visa mer

Senaste artiklarna om medlemsföretag