Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

”Tekniknördar kan hjälpa till att lösa utmaningarna!”

Den trafikledning som styr sjöfarten hade varit helt otänkbar inom flyget — nu ska Combitech hjälpa till med att få ordning på världshaven.


Idag
19 juli 2021
Sakområde:

Det handlar om logistik — idag stressar världens containerfartyg över haven för att snabbt  kunna lämna sin last, och den som inte hinner få en plats innan det blir fullt i hamnen får vänta. Med motorn igång, i en kö som kan vara i dygn, veckor och i extrema fall ännu längre.

I internationella studier kallas metoden ”hurry up and wait” och innebär onödiga utsläpp av diesel och brännolja, förklarar Anders Wendel som leder den grupp inom Combitech som avdelats att sätta upp och driva Navelink – en digital infrastruktur som ska skapa ordning och reda i sjöfarten med hjälp av ny teknik.

SAAB-ägda Combitech är en mycket bred verksamhet — företagets konsulter sitter på djupa kunskaper om allt från cybersäkerhet till utveckling av fossilfri asfalt och vill skapa nytta genom digitalisering, säkerhet och innovation.

Väder påverkar rutten

Satsning på sjöfarten är ett uppdrag från SAAB, Kongsberg och finska Wärtsilä som gått samman och bildat det icke vinstdrivande konsortiet Navelink. Enkelt beskrivet ska Combitech utveckla och driva en säker plattform för informationsutbytet som behövs för att organisera en bättre struktur och samordning på haven och i hamnarna, exempelvis gäller det väder och andra faktorer som påverkar vilken rutt som är bäst.

Med en betydligt större träffsäkerhet kan fartygens ankomsttider planeras, vilket också påverkar infrastrukturen i hamnarna.

– De två stora besparingarna är en bättre bränsleekonomi och en bättre ankomstplanering, förklarar Anders Wendel.

Anders Wendel, Combitech.

Intern utsläppstävling

Navelink är bara ett exempel på spännande projekt, och Combitechs arbete för hållbarhet pågår på flera plan. I den egna verksamheten ska företaget halvera sina koldioxidutsläpp till 2022 och är en bra bit på väg, berättar vd Hans Torin. Ett inspirerande hjälpmedel är det system som följer upp alla utsläpp ner på detaljnivå — var, vilken enhet och till och med vem som ligger bakom utsläppen redovisas varje månad.

– Det är öppet för alla medarbetare att följa och blir lite som en tävling, beskriver Hans Torin det interna arbetet, som pågår medan företaget också utvecklar lösningar för exempelvis miljövänligare gruvdrift och sortering av batterier ur elektronikskrot.

Hans Torin är övertygad om att teknik spelar en viktig roll för att lösa framtidsfrågorna.

– Vi tekniknördar kan hjälpa till, säger han hoppingivande. Människan har alltid övervunnit de stora utmaningar som funnits genom att använda tekniken!

Hans Torin, vd, Combitech.

I år firar Teknikföretagen 125 år och det gör vi i hållbarhetens tecken. Under sex webbsända tv-program sätter vi strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen tillsammans med politiker, experter och företagsledare. Se programmen här.

Teknikföretagen 125 år

Mer på Teknikföretagen /Teknikföretagen 125 år/

Tillbaka till kampanjsidan