Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Swedev tar ledartröjan i utfasning av reachlistad kemikalie

För svenska Swedev i Munkfors är strävan mot en mer hållbar produktion en självklarhet. En utmaning när stora delar av verksamheten består av farlig kemikaliehantering både ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv.


Idag
21 juli 2021
Sakområde:

– Vi har en stark position på marknaden. Det är inte förenligt att ha gammal teknik som är tungt arbetsmiljöbelastad och samtidigt hävda att man är ett företag med framtidsvisioner. Vi måste hela tiden se över och förbättra våra processer, säger Pernilla Melén, vd på Swedev AB.

Swedev ingår i Munkforskoncernen och tillverkar så kallade raklar. Ett verktyg som används inom förpackningsindustrin för att skrapa av överbliven tryckfärg. Verksamheten är utmanande ur miljösynpunkt men medvetenheten är hög och inget lämnas åt slumpen.

Raklar från Swedev.

Sedan tidigare har man eget reningsverk, tungmetaller separeras i eget avlopp och man har investerat i teknik för minskad deponi och en ökad återvinningsgrad. Ytbehandlingsprocessen innebär en hel del kemikaliehantering vilket historiskt skett manuellt och inneburit att personalen varit tvungna att hantera allt från tungmetaller (nickel) till frätande och toxiska ämnen.

– Vi har tittat mycket på hur vi kan förbättra både arbetsmiljön men också hur vi kan minska påverkan på miljön i stort. För ca ett år sedan anställde vi också en process- och produktutvecklare, Mikael Granqvist som redan har gjort stora insatser i hållbarhetsomställning, berättar Pernilla Melén

Pernilla Melén vd på Swedev AB.

– Genom att automatisera centrala delar i processen har vi dels minskat personalens kontakt med farliga ämnen. Men också kunnat bli mer exakta i till exempel doseringen som gör att vi får ner andelen spill, informerar Mikael Granqvist som också har till uppgift att försöka fasa ut de mest miljöfarliga ämnena. Detta har gjort att företaget nu ligger i framkant på vissa områden.

Borsyra är ett så kallat utfasningsämne enligt EU:s kemikalielagstiftning, Reach. Reach listar de ämnen som är viktiga så fort det är möjligt att byta ut eller undvika ur miljö- och hälsoperspektiv.

– Borsyra har hittills varit ett sådant ämne som varit väldigt svårt att ersätta. Men vi har nu under en längre tid arbetat aktivt med att hitta alternativ. Vi började i liten skala och har fått mycket goda resultat så planen är nu att skala upp i större försök. Detta gör att vi blir först med ett hållbart alternativ, framhåller Mikael Granqvist.

I år firar Teknikföretagen 125 år och det gör vi i hållbarhetens tecken. Under sex webbsända tv-program sätter vi strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen tillsammans med politiker, experter och företagsledare. Se programmen här.