Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Smart fasadglas bantar energiräkningen

Dagsljusinsläpp vill alla ha – hemma och på kontoret. Men vi vill undvika för varma och solstekta lokaler som kräver dyr kylning. Här kommer Uppsalaföretaget ChromoGenics smarta fönsterglas in.

Foto: ChromoGenics Foto: ChromoGenics

Idag
10 maj 2021
Sakområde:

Solen steker på i klassrummet och de automatiska markiserna börjar fällas ut. Det blir klart mörkare i rummet. Samtidigt går skolans kylanläggning för högtryck för att hålla en dräglig innetemperatur i lokalerna – till höga energikostnader.

För att lösa problemen i det här scenariot har Uppsalaföretaget ChromoGenics hittat en lösning: en tunn, smart plastfilm som lamineras mellan två fönsterglas och som automatiskt vrider upp och ned solskyddet. Omställningen sker inne i själva fönstret – det finns inget behov av mekaniska lösningar.

– Vår produkt blockerar värmen men släpper igenom det synliga ljuset. Dagsljusinsläppet och utsikten bibehålls men solvärmen skärmas av vilket gör att behovet av att kyla fastigheten minskar, säger ChromoGenics vd Leif Ljungqvist.

bild-5-ChromoGenics.jpgFoto: ChromoGenics

Bygger på forskning vid Ångströmlaboratoriet

ChromoGenics är en avknoppning och ett resultat av forskning kring så kallade elektrokroma material på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Sådana material kan ändra färg eller genomskinlighet om de till exempel utsätts för elektrisk spänning.

– Företagets första produkter var visir till MC-hjälmar men efter ett par år började den dåvarande ledningen fundera på om plastfilmen gick att använda på större ytor, som fönster och fasadglas, säger Leif Ljungqvist.

Så blev det, och efter ett par trevande år är ChromoGenics nu inne i en period av tillförsikt, satsningar och investeringar. Företagets egna tillverkningsenhet för den elektrokroma filmen sattes i drift i dagarna.

bild-2-ChromoGenics.jpgFoto: ChromoGenics

Ökat intresse för klimatsmarta produkter

I en tid när samhället jagar klimatsmarta och hållbara lösningar upplever ChromoGenics att intresset för dess produkt ökar.

– Vårt fasadglas leder till en energibesparing på upp till 40 procent för kylning. Det är värt mycket för fastighetsägarna, plus att de får större möjligheter att uppfylla sina klimatåtaganden och olika energicertifieringar av fastigheter som blivit allt vanligare på senare år.

Den närmaste framtiden siktar företaget på att få till en stabil produktion främst för den nordiska marknaden.

– På lite längre sikt vill vi expandera internationellt, och hitta nya partners och glastillverkare som vi kan distribuera vår plastfilm till. Vår produkt är väldigt enkel att frakta på rulle till där glas tillverkas.

bild-6-ChromoGenics.jpgFoto: ChromoGenics

Naturligt steg att bli medlem i Teknikföretagen

ChromoGenics har nyligen blivit medlemmar i Teknikföretagen – ett naturligt steg i den tillväxtfas som företaget befinner sig i enligt Leif Ljungqvist.

– Vi kommer troligen att behöva nyanställa och ser då en trygghet i att tillhöra Teknikföretagen. Vi ser också fördelarna med den svenska modellen på arbetsmarknaden. Dessutom driver Teknikföretagen ett viktigt näringspolitiskt arbete för teknikföretag, inte minst för små nystartade företag som oss.