Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Personalfrågorna kommer att bli ännu viktigare

När arbetsmarknaden genomgår stora förändringar mot automatisering kommer personalfrågorna att bli ännu viktigare, säger Teknikföretagens arbetsrättschef Anna Nordin. – Med robotar och AI blir det ännu viktigare att den personalstyrka man har fungerar på ett bra sätt så att inte verksamheterna stannar upp.

Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen. Foto: Svensk Handel

Imorgon
04 feb. 2021
Sakområde:

Daglig rådgivning kring svåra personalfrågor och ett ständigt arbete med att företräda och stötta medlemsföretagen i förhandlingar. Teknikföretagens uppdrag för medlemsföretagen runt om i landet är intensivt och består av flera delar.

– Personalärenden är ständigt återkommande, vi har dagligen frågor där något - i stort och smått - inte fungerar, säger Anna Nordin.

Kraven är höga på arbetsgivaren, ibland är det vår roll att förklara för medlemsföretaget vilka kraven är och hur de lämpligen kan hanteras. I hundratals fall leder ett personalärende till tvisteförhandlingar och man kan ofta hitta en praktisk lösning som innebär att frågan inte behöver prövas i domstol, berättar Anna Nordin som leder arbetet på avdelningen för arbetsgivarfrågor, det som tidigare kallades förhandlingsavdelningen.

Teknikföretagens regionala medlemsservice och dess rådgivare har nära och löpande kontakt med många företag och rycker ut när det behövs. Centralt finns specialistfunktioner med fördjupad kunskap som stöttar när det är extra komplext.

– Det finns väldigt många frågor inom det fält vi jobbar i, man kan vända och vrida på dem och utfallet beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet, förklarar Anna Nordin som har en lång erfarenhet av arbetsrätt, arbetsmiljö och förhandlingar, bland annat i Arbetsdomstolen.

Ojämn balans

En viktig uppgift för Teknikföretagen är arbetet med kollektivavtalen som förhandlas fram med de fackliga motparterna. Det senaste avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

– Många ringer och vill få bekräftelse på att man uppfattat avtalet rätt, framförallt när det gäller processen kring lönerevision. Industriavtalet innebär regler för hur förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare ska gå till och det skapar stabilitet.

Arbetslivet förändras

Teknikföretagen försöker på olika sätt att påverka utvecklingen för att ändra spelreglerna, med ständigt fokus på att företagens verksamheter för att bland annat lönesättning och arbetstidsfrågor ska fungera som bra som möjligt.

– Bolagen måste kunna bedriva och utveckla verksamheterna på ett effektivt sätt. Vi har en bra relation till motparten med ett nära samarbete, ständiga diskussioner och en bra dialog. I stora och viktiga frågor har vi ofta samma målbild, sedan kan man ha olika uppfattning om hur vi ska nå dit, förklarar Anna Nordin.

En viktig del av Teknikföretagens löpande arbete är att utveckla stödmaterial, hålla seminarier och erbjuda e-learning.

– Det kommer att hända väldigt mycket som påverkar arbetslivet — och då också oss, men vi kommer ständigt att ha frågor som rör personalen och jag räknar med att vi är attraktiva för bolagen under lång tid.

– Den stora förändringen är den tekniska utvecklingen där fler jobbar på distans och mer och mer kan skötas av AI och robotar. Det innebär att personalfrågornas betydelse blir större. Kompetenskraven kommer att höjas och det behöver finnas förutsättningar för den personal som man har kvar att fungera på ett bra sätt, annars påverkas verksamheten för mycket.

I år firar Teknikföretagen 125 år och det gör vi i hållbarhetens tecken. Under sex webbsända tv-program sätter vi strålkastarljuset på lösningar av olika hållbarhetsutmaningar och fördjupar diskussionen tillsammans med politiker, experter och företagsledare. Se programmen här.