Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Träffa våra medarbetare

Daniel Svenvik - jurist

Sedan Daniel började på Teknikföretagen har det tillkommit ett nytt avtal, Tekniktjänsteavtalet. Det här tror Daniel är början på en spännande resa.

Varför är det intressant för dig att arbeta på Teknikföretagen?

Jag har ett intresse för samhällsfrågor i allmänhet och arbetsmarknad/ arbetsrätt i synnerhet. Teknikföretagen är en viktig aktör och en organisation med stort inflytande på arbetsmarknaden, såväl i arbetsgivarpolitiska som näringspolitiska frågor.   

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

En typisk arbetsdag innebär flera kontakter med våra medlemsföretag där jag guidar företagen i arbetsgivarfrågor. Det kan handla om att svara på frågor om arbetsrättsliga regler, exempelvis vad företagen ska tänka på i samband med en anställning eller en uppsägning. Rådgivningen kan ske via telefon, exempelvis genom att bolagen kontaktar oss via vår arbetsgivarjour, eller direkt på plats hos bolagen i deras verksamhet. Ibland krävs förhandling för att lösa en fråga och då kan jag biträda företaget vid själva förhandlingen. Mitt arbete som rådgivare innebär även att jag håller utbildningar om arbetsrättsliga lagar och regler.   

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är att få arbeta nära våra medlemsföretag med kvalificerade frågor och där vår kompetens ofta innebär ett väldigt konkret mervärde för det enskilda medlemsföretaget. Många av våra medlemsföretag är mindre och har inte alltid möjlighet att ha egna resurser inom arbetsrätt. Där är vi relevanta och kan göra stor skillnad för företaget. Om våra medlemsföretag navigerar rätt bland lagar och regler så blir de attraktiva arbetsgivare och därmed stärks deras konkurrenskraft. Det är det som är kärnan i vårt uppdrag.

”Vår kompetens innebär ofta ett väldigt konkret mervärde för det enskilda medlemsföretaget”

Daniel-svenvik-miniatyr.jpg

Hur ser dina möjligheter att utvecklas ut?

Arbetet ställer krav på att hänga med i vad som sker på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller arbetsrättsliga regler. Oavsett om det gäller arbetsgivar- eller branschfrågor så har vi alltid nära till våra specialister inom organisationen. Detta innebär att det alltid är nära till fördjupad sakkompetens inom specifika områden och jag upplever att vi har en kultur där vi delar med oss av våra kunskaper till varandra vilket borgar för god kompetensutveckling. Som rådgivare får vi också kontinuerlig kompetensutveckling från vår centrala förhandlingsavdelning, exempelvis inom arbetsrätt och förhandlingsteknik. 

Har Teknikföretagen förändrats under din tid här?

Under min tid på Teknikföretagen har det tillkommit ett nytt avtal, Tekniktjänsteavtalet, som innebär att vi som arbetsgivarorganisation blir relevanta också för en delvis ny grupp företag, till exempel nya unga techbolag och tekniska konsulter. Här tror jag att vi är i början av en resa som kan bli mycket spännande.