Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 13 juni

Teknikforetagens-remissvar-pa-ESPR.pdf

Remissvar M2022/00802
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen välkomnar initiativet att upprätta ett ramverk för att minska miljöpåverkan och resursutnyttjandet i produkters livscykel, samt ambitionen att förbättra EU:s inre marknad för hållbara produkter.

Den inre marknaden är helt central för att den cirkulära ekonomin ska fungera, därför är vi positiva till att EU-kommissionen förordar en förordning. Detta gör att krav på produkter sätts på EU-nivå, vilket ger en harmoniserad lagstiftning och ett ”level playing field” för våra medlemmar. Det är därför av yttersta vikt att nationella särkrav om hållbara produkter undviks, då detta försämrar den inre marknadens funktion.

Teknikföretagen stöder också att de nya reglerna kommer att gälla produkter som tillverkas såväl inom som utanför EU, och som placeras på den inre marknaden. Detta innebär att importörer måste följa harmoniserade standarder, vilket är avgörande för rättvis konkurrens och lika villkor.

Publicerades 13 juni 2022