Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Remissvar 02 nov.

Teknikföretagens remisssvar om prövning och omprövning en del av den gröna omställningen

Remissvar M2022/01389
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen har lämnat synpunkter på den så kallade Miljöprövningsutredningen, SOU 2022:33 ”Om prövning och omprövning”. Utredare var Peter Ardö, Chefsrådman, Växjö Tingsrätt, Mark och miljödomstolen.

Huvuduppdraget i miljöprövningsutredningen var att ge förslag på hur effektivitet skulle kunna skapas i prövningssystemet, så att tiderna för processen skulle kortas samtidigt som miljöskyddet skulle bibehållas. Teknikföretagen kan konstatera att det i utredningen finns förslag som definitivt kan komma att skynda på och underlätta tillståndsprocesserna, men samtidigt anser vi att det behövs betydligt skarpare reformer för att styra om fokus.

Publicerades 2 november 2022