Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 21 dec.

Remissvar avseende Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021-63)

Remissvar Fö2021/00796
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen delar utredningens slutsats att det behövs kraftfulla och omfattande åtgärder på många olika områden för att stärka informations-och cybersäkerheten i Sverige. Teknikföretagen ser det därför som angeläget och prioriterat att stärka det nationella cybersäkerhetscentret och använda detta som plattform för gemensamma hot- och sårbarhetsanalyser. Mandat och resurser till det nationella cybercentret bedöms som mer ändamålsenligt än att införa en, för Sverige, särskilt anpassad certifieringsordning för IKT-produkter, -tjänster och -processer som används i nätverks-och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

I övrigt stödjer Teknikföretagen de slutsatser och förslag som Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) lämnat i sitt remissvar till utredningen.

Publicerades 21 december 2021