Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Remissvar 21 dec.

Remissvar avseende Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021-63)

Remissvar Fö2021/00796
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen delar utredningens slutsats att det behövs kraftfulla och omfattande åtgärder på många olika områden för att stärka informations-och cybersäkerheten i Sverige. Teknikföretagen ser det därför som angeläget och prioriterat att stärka det nationella cybersäkerhetscentret och använda detta som plattform för gemensamma hot- och sårbarhetsanalyser. Mandat och resurser till det nationella cybercentret bedöms som mer ändamålsenligt än att införa en, för Sverige, särskilt anpassad certifieringsordning för IKT-produkter, -tjänster och -processer som används i nätverks-och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

I övrigt stödjer Teknikföretagen de slutsatser och förslag som Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) lämnat i sitt remissvar till utredningen.

Publicerades 21 december 2021

Patrik Sandgren Näringspolitisk expert inom digitalisering 08-782 09 42 Maila