Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 24 apr.

Teknikföretagens yttrande - En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

Yttrande Fi2020/0l 877/Si
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen har tagit del av promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete (Fi2020/0l877/Sl) och avger härmed följande yttrande.

Tillgången till ett väl fungerande system för korttidsarbete är av stor betydelse för svensk industri och dess anställda. Inte minst så att konkurrensfärutsättningarna i Sverige inte är sämre än i viktiga konkurrentländer. Den pågående krisen orsakad av Coronapandemin är mycket allvarlig. Därmed är möjligheten till stöd i samband med korttidsarbcte helt avgörande för att industriföretagen inte ska behöva genomföra omfattande uppsägningar. Dessutom för att verksamheter som i grunden är konkurrenskraftiga inte ska slås ut till följd av krisen.

Teknikföretagen har tillsammans med andra parter inom indiLsirin varit delaktiga i utformningen av regelverket kring korttidsarbete. Olika delar av systemet är avvägda mot varandra. Dessutom är systemet utformat för att medge de varierande typer av flexibilitet som krävs inom olika delar av industrin. Vi vill därför inledningsvis lyfta vikten av att synpunkter även fortsättningsvis inhämtas från Teknikföretagen och övriga relevanta parter innan förändringar av systemet görs.

Ytterligare en central aspekt vi vill lyfta inledningsvis är vikten av att inte förändringar av systemet sker frekvent. Alla genomgripande förändringar får följdeffekter för de avtalstecknande parterna och de tiotusentals personer som redan har gått ned i arbetstid.

Publicerades 26 augusti 2020