Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 30 jan.

Framtidens transporter - Goda exempel för ett hållbart samhälle.pdf

Transportsektorn står inför en omvandling som saknar motstycke i modern tid. Globala samhällsutmaningar som klimatet, resursanvändningen och urbaniseringen ställer krav på snabb anpassning både nationellt, inom EU och globalt.

Ladda ner rapporten

Samtidigt ser vi en teknisk utveckling som ger oanade möjligheter genom bland annat digitalisering, elektrifiering och automatisering. Med dessa krav och möjligheter kommer en unik chans att skapa hållbara system för framtiden. Det är ingen enkel resa, men det är en resa där vi är många som drar åt samma håll och där samverkan är vägen framåt.

Hur vi väljer att hantera dessa utmaningar kommer att ha en stor inverkan på hur vi trans- porterar människor och gods framöver. Det är en utveckling som kan leda till minskade utsläpp, lägre kostnader, högre tillgänglighet och ökade möjligheter till optimerade transporter.

Bland Teknikföretagens medlemmar finns många av de företag som sitter på lösningar till de här globala samhällsutmaningarna. Dessa bolag är världsledande när det gäller ny teknik och moderna tjänster inom transportsektorn. Det handlar bland annat om självkörande fordon, konvojkörning, delade data och teknik för elek- trifierade fordon. Teknik som väntas få sitt stora kommersiella genombrott inom kort.

Från Teknikföretagens sida vill vi driva på de förändringar som behövs för att nya arbetssätt, tekniker och tjänster ska få fotfäste och spridas globalt på en växande marknad. I den här rapporten ger vi exempel på sådana lösningar som kan realiseras redan i dag. Vi låter också företagen som står bakom dem berätta vad de behöver för att de ska bli verklighet. Vi tror också att utveck- lade samarbeten mellan många olika aktörer är avgörande för att nå framgång, och därför har vi även bett några personer med stor insikt i utmaningarna komma till tals.

Näringslivet vill bidra till en hållbar utveckling och i företagen finns en enorm sprängkraft för att ställa om samhället, i form av kreativitet, teknik och engagemang. För att ta tillvara den här kraften vill vi bjuda in beslutsfattare till en diskussion om vilka förutsättningar som krävs för att hitta konkreta lösningar på de problem vi står inför.

Publicerades 7 maj 2020