Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English
Rapport 16 apr.

Cyberhoten - så ser hotbilden och attackerna ut mot svenska teknikforetag

Sveriges konkurrenskraft bygger på ett kunskapsintensivt näringsliv med kvalificerade teknikföretag och industriella produkter.

Ladda ner rapporten

Sverige gynnas av ett öppet utbyte med andra länder, men många företag har sina servrar fulla med forskningsresultat, utvecklingsprojekt och patentansökningar. Dessa representerar enorma värden för den stat som vill gå genvägar i sin egen näringslivs- och teknikutveckling. I praktiken kan det innebära att de företag som utvecklat ny teknik konkurreras ut av sina egna lösningar, realiserade av statsunderstödda företag i andra länder. Detta hotar på sikt Sveriges innovationsförmåga.

Under senare år har frekvensen av digitala intrång ökat markant och används nu systematiskt för industrispionage. De statsunderstödda cyberattackerna blir också gradvis allt mer avancerade och innebär bland annat att svagheter i system hos underleverantörer utnyttjas för att komma åt konfidentiell information, inte minst med koppling till storföretag. Det behövs en ökad kunskap om hotbilden mot mindre teknikföretag och underleverantörer samt mer stöd för ökat skydd. I denna skrift ger vi en kort introduktion till ämnet och några konkreta råd.


Ladda ner

Publicerades 12 maj 2020