Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Rapport 19 mars

Vinna eller försvinna - Kompetensbehov, utmaningar och strategier i teknikföretag

Teknikföretagens medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompetens och konsekvenserna av detta är stora. Digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen driver på utvecklingen och förändrar både affärsmodeller och produktionsprocesser.

Ladda ner rapporten

För tre av fyra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens. Hälften av medlemsföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer.

Rekryteringsläget för yrkesutbildade är idag särskilt svårt inom, automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik. Ett område där behoven kommer att öka framöver är 3D-printing (additiv tillverkning).

För ingenjörer är rekryteringsläget mest bekymmersamt inom mjukvara, produktion, elektroteknik och nya material. Efterfrågan på kompetens inom elkraft bedöms också vara stark kommande år.

Teknikföretagens medlemsföretag arbetar på olika sätt för att möta de utmaningar som behovet av kompetens för med sig. Strategierna har främst inriktning på insatser för kompetensutveckling och jobbrotation av befintlig personal samt samverkan med utbildningsväsendet och att erbjuda praktik och traineeplatser.

Publicerades 20 april 2020

Li Ljungberg Näringspolitisk expert inom talangattraktion och grundskola 08-782 08 51 Maila