Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen välkomnar regeringens industristrategi – men saknar handlingsplan

Pressmeddelande 10 mars 2022

Regeringens förnyade industristrategi, med visionen att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion, är välkommen. Teknikföretagen saknar dock en konkret handlingsplan och lanserar därför en plan med fem prioriteringsområden för att gynna hållbar och smart produktion i Sverige.

Regeringen uttrycker att industristrategin ska lägga grunden för att industrin i hela Sverige ökar sin konkurrenskraft och har en stark inverkan på uppfyllandet av Sveriges gröna och digitala mål. Samtidigt lyfts industrins roll för Sveriges förmåga att förhindra, motstå och återhämta sig från en framtida kris.

– Det är en inspirerande vision för svensk industri. Inte minst för den gröna omställningen, där industrin har en ledande roll, säger Maria Rosendahl som är näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Hon saknar dock mer konkreta inslag som kan ta visionen vidare.

– Visionen är formulerad. Regeringen bör dock presentera en handlingsplan för att den ska bli verklighet, säger Maria Rosendahl.

Maria Rosendahl efterlyser bland annat mer specifika idéer kring ramvillkoren för den svenska industrin, såsom energifrågan, digitaliseringen och rättssäkerhet vid tillståndsprocesser. Dessa avgör näringslivets grundläggande förutsättningar för att verka i Sverige.  

Samtidigt publicerar Teknikföretagen idag skriften Hållbar smart produktion i Sverige som innehåller fem politiska prioriteringsområden för att lyfta svensk industriproduktion.

Presskontakt


Per Braconier Presschef