Vi upplever för närvarande driftstörningsproblem med vår växellösning för telefonsamtal, vilket påverkar samtal till Teknikföretagens samtliga funktioner. Vi arbetar för att lösa problemet och uppskattar ditt tålamod under tiden.

Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Teknikföretagen släpper lektionsmaterial med koppling till Coronakrisen

Pressmeddelande 28 maj 2020

Vilka krav ställs på ett samhälle i kris och hur hänger områden som informationsteknik och källkritik ihop med Coronakrisen? Nu får alla Sveriges högstadieelever och tekniklärare i åk 7-9 ett nytt lektionsmaterial med syfte att få fler ungdomar att intressera sig för teknikämnet.

En effekt av Coronakrisen är att det ställs helt nya krav på vårt sätt att sprida information och kommunicera med varandra. I det nya lektionsmaterialet i boken 10 lektioner i teknik får eleverna i ett extra kapitel utforska olika tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information.

– Vi vill erbjuda Sveriges alla tekniklärare ett lektionsmaterial som är aktuellt, som de kan använda sig av i distansundervisning och som sätter fingret på teknikens roll i de utmaningar som samhället nu möter, säger Victor Svedberg, kommunikatör Teknikföretagen.

Lektionsmaterialet är framtaget tillsammans med forskaren Ulrika Sultan och blir ett digitalt nedladdningsbart tillskott till boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” som lanserades 2018 med syfte att sätta teknik som ämne i en aktuell kontext och bredda bilden av vad teknik är och för vem teknik är till för.

– Idag är fördelningen mellan män och kvinnor i teknikbranschen ojämn, både på arbetsplatser och på utbildningar. En nyckel i att göra teknikbranschen mer jämställd är att tydliggöra sambandet mellan teknik och nutida och framtida samhällsutmaningar inom områden som till exempel klimat, demokrati och hälsa, fortsätter Victor Svedberg.

Med i lektionsmaterialet är Yalda Bogestål, forskare och projektledare på RISE som är ett forsknings- och innovationsinstitut som ägs av svenska staten. Under Coronakrisen går en stor del av hennes jobb ut på att hjälpa företag att ställa om sin produktion för att kunna hjälpa till under krisen.

Det nya kapitlet är liksom tidigare ett samarbete med Ulrika Sultan som är redaktör för boken. Ulrika Sultan har en bakgrund som ämneslärare i teknik. Sedan 2016 forskar hon på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder.

Det lektionsmaterialet och boken är gratis för lärare och kan laddas ner på https://www.hacktheworld.se/#bonuskapitel.

Presskontakt


Anna Weihe Presschef
Victor Svedberg Kommunikatör