Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Starkt andra kvartal med bitter eftersmak

Pressmeddelande 8 juni 2021

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets andra kvartal. Efter en måttlig start på 2021 ökar orderingången i högre omfattning och allt fler företag rapporterar stora orderstockar. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

– Uppgången ger dock en bitter eftersmak då många företag inte kan hålla leveranstider, möter komponentstörningar eller kraftigt ökade priser på insatsvaror. Klingar inte detta av lägger detta erfarenhetsmässigt grunden till nästa konjunkturavmattning, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar något samtidigt som behovet av arbetskraft ökar men är fortfarande lägre än högkonjunkturen 2018.

Majoriteten av företag rapporterar ett bättre affärsläge jämfört med första kvartalet i år. Orderingången ökar i varierande grad för samtliga delbranscher, storleksgrupper av företag och för samtliga leverantörer. För maskinindustrin ökar orderingången i mycket hög omfattning, även från Sverige.

Transportmedelsindustrin inklusive motorfordon där orderingången ökat i ringa omfattning de två föregående kvartalen redovisar nu en förbättring i affärsläget. Leverantörer till fordonsindustrin rapporterar en något bättre orderingång jämfört med första kvartalet. Även i metallvaruindustrin har efterfrågan förbättrats jämfört med inledningen av 2021.

Det sammantagna utfallet för orderstocken på index 115,4 har nu för andra kvartalet i rad lämnat krisnivån från fjolåret bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustri i Euroområdet.

– Försörjningsläget är ansträngt. Många leverantörer utanför teknikindustrin, exempelvis stålindustrin, anstränger sig inte tillräckligt för att möta teknikindustrins behov vilket vi sett åtskilliga gånger tidigare, säger Bengt Lindqvist

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar sammantaget detta kvartal, främst för delbranscher som är intensiva användare av stål och metaller. Utnyttjandet skulle varit högre om leveranser av insatsvaror hade tillgodosetts.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet 2021 omfattar bedömningar från 481 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 803 Mdr SEK, varav 80 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

 

Presskontakt


Bengt Lindqvist Ekonom
Per Braconier Presschef