Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Ny gymnasiestatistik från Skolverket visar att alltför få tjejer väljer teknikutbildningar

Pressmeddelande 27 okt. 2021

Idag släpper Skolverket sin senaste statistik över sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2021/22. Trots att andelen tjejer som söker Teknikprogrammet på gymnasiet har ökat under de senaste åren är tjejerna fortfarande i minoritet och utgör knappt två av tio sökande.

Teknik är nyckeln till majoriteten av våra samhällsutmaningar och teknikbranschen ser mångfald som en nödvändighet för att öka innovationskraften. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen menar att en ojämn könsfördelning bidrar till negativa konsekvenser både för den enskilda individen som går miste om betydelsefulla arbetsuppgifter och för samhället i stort då det riskerar att stå i vägen för klimatomställningen.

– Teknikintresset är en förutsättning för att fundera på tekniska utbildningar, i synnerhet bland tjejer. När det är dags att göra sitt gymnasieval i årskurs nio är intresset för teknik som allra lägst och då är det inte så konstigt att statistiken ser ut som den gör, säger Elin Östblom, ansvarig för ungdomskommunikation hos Teknikföretagen.

Tillsammans med Ulrika Sultan, som sedan 2016 forskat på flickors teknikintresse, har Teknikföretagen sammanfattat ett antal insikter om varför tjejer väljer bort teknikutbildningar. Underlaget är en omfattande undersökning bland unga mellan 15 och 24 år utförd av Ungdomsbarometern. Resultatet kommer inom kort att presenteras i en rapport med fokus på ungas attityder till teknik och vilka utmaningar som finns kopplade till studievalet.

Här är tre av de viktigaste orsakerna bakom att tjejer väljer bort teknikutbildningar:

  • Valet till gymnasiet görs i den ålder då tjejers teknikintresse är som lägst
  • Teknik och matematik anses svårt
  • För tjejer är teknikutbildning ett laddat val  

–  Att flickor inte anser sig vara tekniska nog börjar tidigt. Tidigt som i mellanstadiet. En tid då teknikämnet har få timmar och generellt inte heller prioriteras i skolans budget. Flickor får därför inte möjligheten att känna känslan av att höra hemma i teknik, säger Ulrika Sultan, doktorand på Linköpings Universitet.

–  Teknikintresserade flickor väljer inte självklart Teknikprogrammet. Ibland avråds de även att söka på grund av mansdominerad kultur eller på grund av att vuxna i deras närhet varnar för att programmet är mattetungt. Intressant här är, även om pojkar inte ser sig som teknikintresserade kan de ändå välja Teknikprogrammet. Detta för att den tekniska världen är så självklar för dem. De hör hemma där ändå, säger Ulrika Sultan.

Skolverkets ansökningsstatistik till gymnasieskolans nationella program läsår 2021/22visar att andelen tjejer som sökt Teknikprogrammet ligger på 18,3 procent vilket är något lägre i jämförelse med förra året (18,9 procent).

Teknikprogrammet är det fjärde största programmet. I år var det totalt 132 464 sökande och av dessa har 11 385 i första hand sökt till Teknikprogrammet. Av dessa är 2086 tjejer (18,3 procent).

Presskontakt


Elin Östblom Ungdomskommunikatör
Per Braconier Presschef