Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Konjunkturbarometer: Lång väg kvar

Pressmeddelande 3 sep. 2020

Coronakrisen ligger som ett stort svart moln över framtidsutsikterna. Det är en lång väg kvar innan företagen når upp till ett normalt affärsläge och att produktionen ökar i årstakt. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet.

Helt eller delvis nedstängda ekonomier började åter öppna upp efter årets andra kvartal. Teknikföretagens undersökning visar att produktionsnivån ökar mellan andra och tredje kvartalet i år. Jämfört med tredje kvartalet i fjol kommer dock produktionsnivån fortsätta att vara oroväckande låg.

– Trots ökad orderingång för teknikindustri sammantaget ligger orderstockens storlek på fortsatt låg nivå. Positivt är att utfallet för orderstocken på index 85,6 tredje kvartalet ändå lämnat krisnivån 80,5 förgående kvartal, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

– Efter en nära kollaps under andra kvartalet för maskinindustrin och dess leverantörer ökar nu orderingången om än i begränsad omfattning. Samtidigt minskar index för storleken på orderstocken för maskinindustrin oroväckande från 85,5 andra kvartalet till 82,7. Det signalerar mycket nära krisnivå. Rapporteringen av orderstockar är en återspegling av en mycket låg global efterfrågan på maskinutrustning för närvarande, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Ett tidigare omfattande fall i orderingång för transportmedels- och metallvaruindustrin har förbytts till en måttlig ökning. I instrumentindustrin och för medicinteknik är efterfrågan påfallande bra och de har inte påverkats negativt som övriga branscher inom teknikindustri.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet omfattar bedömningar från 520 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 823 Mdr SEK, varav 81% säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Presskontakt


Anna Weihe Presschef
Mats Kinnwall Chefekonom
Bengt Lindqvist Ekonom