Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Klimatet kräver elektrifiering – så klarar Sverige omställningen

Pressmeddelande 3 nov. 2020

Om Sverige ska klara klimatmålen är elektrifieringen inom flera områden ett måste, vilket också är en av anledningarna till att elnät och elproduktion varit flitigt debatterat det senaste året. Men en viktig komponent i elektrifieringsdebatten har inte belysts tillräckligt, nämligen de batterier som blir avgörande för att elektrifieringen ska lyckas.

– När fordon ställer om till el ökar efterfrågan på batterier mångfaldigt. Samtidigt är det en vanlig missuppfattning att det bara är bilar och lastbilar som ska utrustas med batterier när samhället elektrifieras. Batterierna kommer bli en del av den industriella utvecklingen, de kommer att vara en del av lösningen för elsystemet för att kunna jämna ut skillnaderna i efterfrågan och utbud i elproduktionen, säger Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur på Teknikföretagen.

Elektrifieringen ställer stora krav på politisk handlingskraft, men öppnar också upp stora möjligheter för Sverige och den svenska industrins konkurrenskraft. Det handlar dels om goda förutsättningar för batteriproduktion och dels om ett industriellt ekosystem med batteritillverkare, fordonstillverkare, avancerad teknikindustri och en levande startupscen.

– Batterier kan bli Sveriges nästa exportsuccé. Vattenkraft i norr utgör en bra möjlighet att skapa batterier med lågt koldioxidavtryck i en process som är mycket energikrävande. Vi har globalt starka företag som använder batterier i sina produkter, alltifrån fordonssektorn till handverktyg och gruvmaskiner. Dessutom finns regionala industrikluster som gör att vi i Sverige både kan utveckla batterier och utforska industriella användningsområden på ett sätt som få andra länder kan konkurrera med, säger Emilia Käck.

Men om elektrifieringen i Sverige ska bli en framgångssaga behöver nya perspektiv lyftas in i debatten. Teknikföretagen har därför tagit fram en rapport som tar ett helhetsperspektiv på elektrifiering och batterier. I rapporten presenteras tolv förslag som banar väg för Sverige som ledande genom elektrifiering och batteriutveckling, nedan fyra av de viktigaste medskicken.

  • Elektrifiering: Bygg ut laddinfrastruktur för en elektrifierad fordonsflotta. Utöka kapaciteten i elnäten för att möta ökande behov av snabbladdning längsmed svenska vägar – det gäller både för personbilar och lastbilar, samt utbyggd kapacitet för nya bostadsområden samt industrins expansion och nyetableringar.

  • Omställning: Skapa efterfrågan på elektrifierade produkter genom offentlig upphandling.

  • Gröna batterier: Säkerställ att batteriproduktionen sker hållbart med mer forskning om återvinning av batterier så att metallerna kan användas om och om igen.

  • Kompetens: Säkra att kompetensförsörjningen med kompetensutveckling för alla de ingenjörer som behöver ställa om till att arbeta med elektrifiering, men också genom att skapa nya utbildningar på yrkeshögskolor, högskolor och gymnasium som är anpassade efter industrins nya behov.

Presskontakt


Per Braconier Presschef

Bilagor

Rapporten