Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

En hårsmån från recession

Pressmeddelande 7 nov. 2019

Den globala avmattningen som inleddes runt årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri. Industrins avmattning smittar också av sig på resten av ekonomin. Arbetsmarknaden försvagas och arbetslösheten stiger rejält det närmaste året. Den bedömningen gör Teknikföretagen som presenterar sin nya konjunkturprognos idag.

Sedan 2018 har industri- och investeringskonjunkturen avmattats påtagligt inom så väl OECD-länderna som i andra ledande ekonomier, exempelvis Kina. Den geopolitiska osäkerheten som följer på bland annat Brexit och handelskriget mellan USA och Kina är inte grundorsaken till, men bidrar till att sänka investeringsviljan. En investeringsdriven återhämtning förutsätter att produktivitet och lönsamhet återställs samt att osäkerhetens våta filt lyfts av. Teknikföretagen räknar med att detta sker från och med det andra halvåret 2020. Fortsatta stimulanser från centralbankerna främst i USA och Kina väntas motverka ett djupare fall och bidra till en gradvis återhämtning. Global BNP kommer att öka med historiskt låga två procent nästa år men med en viss acceleration mot slutet av året.

- Visserligen förutser vi en återhämtning under 2020 men den saknar riktigt sting. Med undantag av Federal Reserve har världens centralbanker skjutit av sin ammunition vilket talar emot en kraftig rekyl uppåt, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Det är för tredje konjunkturprognosen i rad som Teknikföretagen flaggar för en inbromsning i Sveriges ekonomi. Nu konstateras att avmattningen på allvar börjar märkas. Tillverkningsindustrin i Sverige har hittills klarat sig relativt bättre än i de flesta andra industriländer, tack vare en svag krona och framgångsrika företag i tunga branscher. Men nu står det klart att även svensk industri drabbats och Teknikföretagen räknar med fallande industriproduktion i Sverige nästa år.

- Precis som vid de senaste prognoserna, är vårt huvudscenario att det inte blir någon krasch, utan en rejäl avmattning, en svacka som kommer att vara ungefär ytterligare ett år. Riskerna ligger dock helt och hållet på nedsidan, det behövs inte mycket för att världsekonomin ska trilla över recessionskanten. Avmattningen i Sverige betyder att arbetsmarknadsläget kommer att försvagas ordentligt med rejält stigande arbetslöshet och svag sysselsättning. Allt tyder dessutom på att perioden med svag produktivitetstillväxt fortsätter, såväl globalt som i Sverige: Den Nya Normalen är här för att stanna, säger Mats Kinnwall.

Liksom i den förra prognosen bedöms Sveriges BNP-tillväxt bli omkring en procent, där en svag inledning på 2020 följs av en viss återhämtning under andra halvåret. BNP-tillväxten dras i första hand ner av minskade bostads- och industriinvesteringar. Den svaga industrikonjunkturen smittar dock även övriga branscher samtidigt som hushållen trampar på bromsen när arbetsmarknaden viker. Den svaga tillväxten innebär också att Riksbanken inte kommer att nå inflationsmålet under överskådlig tid och att svensk arbetslöshet kommer att stiga rejält det närmaste året. Den enda ljusglimten i det scenariot är de fortsatt superlåga räntorna kan förväntas bestå under lång tid framöver.

Teknikföretagens konjunkturprognos publiceras två gånger per år, i maj och i november.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se.

Presskontakt


Anna Lööf Presschef
Mats Kinnwall Chefekonom