Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Parterna överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har kommit överens om att höja åldersgränsen från 66 till 67 år i kollektivavtalad sjuk- och arbetsskadeförsäkring, samt i Huvudavtalet för tjänstemän från och med den 1 januari 2026. Detta stämmer överens med de åldershöjningar som kommer att göras i det allmänna socialförsäkringssystemet per samma tidpunkt. 

Bild: Genererad med AI-verktyget Midjourney Bild: Genererad med AI-verktyget Midjourney

Nyhet
27 maj 2024
Sakområde:

Förändringarna är kostnadsneutrala för arbetsgivarna där de, genom avgiftsreduktioner i omställningssystemen, kompenseras för de ökade premiekostnaderna som höjda åldersgränser i sjukförsäkringen innebär.

För mer detaljerad information, läs mer i Arbetsgivarguiden.