Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

AI och Sveriges digitala framtid

Vad behöver Sverige för bibehållet ledarskap inom utveckling och användning av AI och andra digitala tekniker? Genom framgångsrika investeringar och ledande företag har Sverige blivit ett digitalt föregångsland. Denna position genererar internationell uppmärksamhet och bygger attraktionskraft.

Foto: Adobe Stock Foto: Adobe Stock

Nyhet
07 juni 2024
Sakområde:
Sverige har kommit långt i utvecklingen och användningen av digitala tekniker och svenska företag använder digitala tjänster för att hantera såväl väsentliga delar av sin verksamhet som myndighetskontakter. Även användningen av AI har ökat snabbt. Men det finns utmaningar. Cyberattacker har antagit historiskt höga nivåer och riskerar skapa stora störningar och förlorade värden. Det finns en utpräglad oro för AI hos befolkningen i Sverige vilket riskerar hämma möjligheterna att använda tekniken och strypa innovation på området. Mindre företag avvaktar att koppla upp sin verksamhet och använder generellt färre digitala tekniker.
 
Behovet av kompetens inom informations- och kommunikationsteknik överstiger tillgången och äventyrar expansionsplaner och den digitala transformationen av samhället. Kontinuerliga investeringar krävs för att hålla denna position. Regeringen genomför nu en översyn av digitaliseringspolitiken med målet att skapa en ny digitaliseringsstrategi. Vad behöver göras?
 
Medverkande:
Erik Slottner, civilminister med ansvar för digitaliseringspolitiken, Regeringskansliet
Niklas Wahlberg, VP, AB Volvo
Dennis Helfridsson, vd, ABB Sverige
Martin Wänblom, vd, GKN Aerospace Sweden
Erik Ekudden, CTO, Ericsson
Pia Sandvik, vd, Teknikföretagen
 
Tid och plats:
27 juni kl. 15:00 - 15:40
Techarenan, Strandvägen 4

Teknikföretagen i Almedalen

Se hela programmet