Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Naturvårdsverkets nedskärningar hotar näringslivets omställning och konkurrenskraft

Den 1 februari meddelade Naturvårdsverket att de behöver minska sina kostnader med 65 miljoner kronor, vilket innebär att 65 anställda kommer att varslas om uppsägning. Teknikföretagen, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, har skrivit ett brev till regeringen och uttryckt oro över att myndighetens förlust av kompetens kommer att påverka näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Nyhet
27 maj 2024
Sakområde:

Naturvårdsverket spelar en avgörande roll för näringslivet genom att stödja omställningsarbetet och främja tillväxt och innovation. Detta görs bland annat genom att:

  • Säkerställa implementeringen och efterlevnaden av EU-lagstiftning och tydliggöra hur dessa lagar ska tillämpas i Sverige

  • Erbjuda stöd och vägledning till näringsliv och tillsynsmyndigheter för att skapa en enhetlig tolkning av lagstiftningen

  • Hantera initiativ som Klimatklivet

- Vi är mycket oroade över de negativa effekterna som nedskärningarna kan ha på teknikindustrin, säger Stina Andersson, näringspolitisk expert miljö och kemikalier på Teknikföretagen. Industrin är redo och kapabel att ställa om, men det kräver att myndigheterna kan förklara reglerna tydligt för företagen och utföra effektiv tillsyn. I en tid när klimathotet växer och industrin vill göra en omställning är det inte rätt tidpunkt att minska på viktiga samhällsfunktioner.

Ett konkret exempel på de höga krav som ställs på medlemsländerna och deras expertmyndigheter är den nyligen antagna ekodesignförordningen (ESPR) med kommande produktspecifik reglering.

- Om Naturvårdsverket förlorar sin expertis riskerar Sverige att försena omställningen och förlora konkurrenskraft, avslutar Stina Andersson.

 

Kontakt