Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 29 maj 2023

Satsa på ingenjören

Låt den som tagit examen som ingenjör få dra av sina studieskulder. Inför en ingenjörsmiljard, för en kvalitetshöjning av ingenjörsutbildningarna. Så vill Teknikföretagen lyfta den yrkesgrupp som bygger Sveriges välstånd.

Ingenjörer utgör en enormt viktig yrkesgrupp. Svensk teknikindustri och de ingenjörer som arbetar där, utgör stommen i det näringsliv som är basen för svensk tillväxt och välfärd. Idag leder de den digitala transformationen, och de står för de lösningar som måste till för att mota klimatkrisen.

Men svensk industri lider brist på ingenjörer, inte minst i spåren av omställningen mot hållbarhet och digitalisering. Hösten 2020 beräknades 12 000 civilingenjörer saknas på svensk arbetsmarknad. Tillgången på utbildade civilingenjörer kommer enligt SCB:s prognoser öka med 35 procent fram till år 2035, men efterfrågan väntas under samma period öka med 40 procent. Kompetensbristen är skriande. Dessutom, behöver genomströmningen på utbildningarna till ingenjör gå snabbare. Ingen, varken individen eller samhället, tjänar på att utbildningen drar ut på tiden.

Nu vill Teknikföretagen att det tas initiativ för att råda brist på detta.

- Gör det möjligt för studenter som blir klara med sin examen från en ingenjörsutbildning på utsatt tid, att skriva av delar av sina studieskulder, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.  

Hon menar att detta skulle ge individen ekonomiska incitament till att både söka sig till en sådan utbildning, och samtidigt öka genomströmningen på utbildningarna. Men det behövs mer. Teknikföretagen efterfrågar en prioritering av ingenjörsutbildningarna inom universitets- och högskolevärlden.

- Omfördela resurser till utbildningar som har hög etableringsgrad på arbetsmarknaden. Universitet och högskolor bör få tydliga incitament att erbjuda studenter sådan utbildning som industrin efterfrågar, till exempel mjukvara och systemvetenskap, förklarar Maria Rosendahl. 

Teknikföretagen vill att ersättningsnivåerna höjs, så att utbildningarna kan följa med i de genomgripande teknikskiften som nu sker och säkerställa att studenterna får tillräckligt lärarstöd.