Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Nyhet 27 nov. 2023

Koppla samman det Sverige är bra på: Internationell handel och utvecklingssamarbete

Teknikföretagen välkomnar den studie som genomförts under ledning av departementsrådet Harald Sandberg, där det görs en koppling mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Av studien framgår det att Sverige, genom att nyttja sina styrkor på båda områdena, kan göra stor skillnad.

Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Teknikföretagen konstaterar att denna koppling, inklusive export- och investeringsfrämjandet, är viktig för tillväxt och konkurrenskraft. Både för svenska företag och för företagen i låg- och medelinkomstländer. I dessa länder har många svenska bolag sedan länge verksamhet, där de bidrar med sysselsättningstillfällen i hela värdekedjan.

I studien, som har Utrikesdepartementet som avsändare, konstateras att handel och näringsliv har en helt avgörande betydelse för låg- och medelinkomstländers förmåga att förena ett stigande välstånd med en hållbar utveckling. Det är, konstaterar man, effektiv fattigdomsbekämpning. Något som också Teknikföretagen instämmer i. 

- Givet omvärldsläget, med både klimat och miljöutmaningar, samt de geopolitiska spänningarna, är det upplyftande att Harald Sandberg föreslår åtgärder som kan genomföras inom kort, kommenterar Karin Aase, enhetschef Handel och Hållbarhet på Teknikföretagen.

Flera av de förslag som Teknikföretagen lyfte i sitt inspel finns med i rapporten. Till exempel, så lyfts behovet av samordning.  Så att näringslivet och politiken kan samverka på ett bättre sätt. Men även en effektiv och kompletterande exportfinansiering för att säkerställa att svenska företag kan vara konkurrenskraftiga, och att den multilaterala upphandlingen har ett hållbarhetsfokus där den totala kostnaden för en produkts liv ska räknas.  

- Det är också välkommet att projektet som arbetsform återupplivas. Det minskar risken för överlapp, men framför allt ger det möjlighet för bistånd och handelsfrämjande att mötas för att identifiera möjligheter till samarbete, fortsätter Karin Aase.

Rapporten har flera konkreta förslag och dessa ska nu analyseras mer i detalj för att säkerställa att de hjälper och inte stjälper ambitionen att göra det Sverige är bra på.

PDF 0.1 MB

Handel och bistånd - Teknikföretagens position.pdf