Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 27 okt. 2022

Teknikföretagen oroliga att det offentligas engagemang för forskning släpar efter

Teknikindustrin i Sverige fortsätter att investera i forskning och utveckling (FoU) med syftet att vässa sin konkurrenskraft och adressera samhällsbehov. Teknikföretagen är dock oroliga för att det offentliga inte klarar av att möta upp näringslivets engagemang. Det riskerar företagens fortsatta investeringsvilja i Sverige.

Foto: Peter Johansson, ansvarig för Forskning och innovation på Teknikföretagen
Foto: Peter Johansson, ansvarig för Forskning och innovation på Teknikföretagen

Under 2021 fortsatte investeringarna i forskning och utveckling (FoU) att öka. Detta visar nya data från Statistiska centralbyrån. Totalt utfördes FoU till ett värde av 183 miljarder kronor i Sverige. Näringslivets andel uppgick till ca 70 procent, vilket motsvarar 131,5 miljarder kronor.

- Siffrorna visar återigen på industrins viktiga roll för teknikutveckling. Särskilt tydligt är detta för de företag som är verksamma inom tillverkning av fordon, maskiner och telekomutrustning. Här är högteknologi avgörande för att kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter kommenterar Peter Johansson, ansvarig för Forskning och innovation på Teknikföretagen.

En stor del av näringslivets resurser allokerades till utvecklingsverksamhet och tillämpad forskning. Tillämpad forskning avser ett systematiskt vetenskapligt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte.

- Det handlar om att ha problemställningar som är direkt förankrade i verkligheten och där resultat kan implementeras och komma till nytta. Industrins FoU är behovsmotiverad och ger värde för hela samhället. Lösningarna som genereras inom industrin adresserar exempelvis energikrisen och klimatutmaningar säger Peter Johansson, Teknikföretagen

Till skillnad från FoU:n inom industrin är dock en relativt stor andel av den verksamhet som utförs på universitets- och högskolor inte direkt kopplade till de behov som finns i industrin. Även nyttiggörandet spelar ges en förunderordnad roll.

Ur Teknikföretagens perspektiv står Sverige inför påtagliga säkerhetspolitiska och klimatmässiga utmaningar. Det är därför angeläget att industriella satsningar möts upp och stöttas från offentliga aktörer. Konkret betyder det att staten bland annat behöver bidra till att skapa arenor där näringslivet och akademin kan träffas och arbeta med gemensamma frågeställningar. Ett nuvarande exempel på det är de strategiska innovationsprogrammen. Det offentligas engagemang handlar alltså inte om riktade företagsstöd utan om att skapa gynnsamma incitament för näringslivets egna forskningsinvesteringar. Sverige är ett litet land där vi behöver använda alla resurser effektivt och smart:

- Att ta näringslivets investeringar i teknik- och kunskapsutveckling för givna vore mycket riskabelt. Sverige måste bibehålla en hög attraktionskraft för FoU för annars kommer svenska teknikföretag att förlägga sin forsknings- och innovationsverksamhet utanför Sverige. Det skulle få oöverblickbara konsekvenser på flera samhällsområden, avslutar Peter Johansson.

Mer på Internet https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/forskning-och-utveckling-i-sverige/pong/statistiknyhet/forskning-och-utveckling-i-sverige-2021/

Läs mer om data över FoU i Sverige