Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Sverige bör införa en nationell STEM-strategi

Idag presenterades första delen av regeringens budgetsatsningar för utbildningsområdet. ”Jobben, jobben, jobben handlar om skolan, skolan, skolan”, poängterade den nya arbetsmarknads- och integrationsministern Johan Pehrson. Teknikföretagen kan bara hålla med!

Frida Andersson, enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen Frida Andersson, enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Nyhet
03 nov. 2022
Sakområde:

Rejäla satsningar på hela utbildningskedjan krävs för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsnation, för att individers ska ges goda möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden och för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig. 

Johan Pehrsson presenterade tillsammans med skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson satsningar på ökade kunskapsresultat och studiero för att fler elever ska klara godkända betyg i grundskolan. 

Att fler elever i grund- och gymnasieskolan ökar sina kunskaper inom matte och teknik är en nyckel till bättre livschanser och för att vi ska lyckas rusta våra elever för arbetsmarknaden som den ser ut idag och imorgon. För att lyckas med detta bör Sverige införa en nationell STEM-strategi. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics.

Att satsa på STEM handlar om att höja kvaliteten i utbildningskedjan. Redan idag kräver en stor mängd yrken STEM-kompetens och konsekvenserna för Sveriges konkurrenskraft blir därför stora. Sverige kommer halka efter ännu mer. När land efter land i Europa utvecklar en STEM strategi har Sverige stått stilla. 

På dagens presskonferens redovisade regeringen satsningar på drygt 5 miljarder kronor över tre år på stödinsatser i skolan. I den fullständiga budgeten hoppas vi se satsningar för att stärka yrkesutbildningen, riktade insatser för högskolans samhällskritiska utbildningar som ingenjörsutbildning samt ökade möjligheter för yrkesverksamma att fort- och vidareutbilda sig.