Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 27 juni 2022

Nytt kollektivavtal om visselblåsarkanaler

Teknikföretagen underlättar för koncerner att uppfylla visselblåsarlagens krav på rapporteringskanaler med ett nytt kollektivavtal. Genom kollektivavtalet kan bolag inom samma koncern dela rapporteringskanaler med varandra. Kollektivavtalet är tecknat med IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Anna Nordin, arbetsrättschef, på Teknikföretagen
Anna Nordin, arbetsrättschef, på Teknikföretagen

Den nya visselblåsarlagen gäller sedan december 2021. För arbetsgivare med minst 50 anställda är den största förändringen kravet på inrättandet av rapporteringskanal och hanteringen av inkomna rapporter.

- Ett problem med den nya lagen är att det bara är bolag som har mellan 50 och 249 anställda som tillåts dela rapporteringskanaler. För större bolag som ingår i en koncern har det inte varit möjligt att uppfylla lagens skyldigheter genom att endast etablera en koncerngemensam rapporteringskanal. Detta trots att det oftast är i den koncerngemensamma kanalen som det finns resurser i form av centraliserade funktioner och kompetens, säger Anna Nordin, arbetsrättschef, på Teknikföretagen.

Nu har arbetsgivarförbunden inom Teknikföretagen ingått ett kollektivavtal som råder bot på problemet.

- Med det nya kollektivavtalet gör vi det möjligt även för bolag som har fler än 249 anställda att dela koncerngemensamma rapporteringskanaler. Till skillnad från lagen får den gemensamma kanalen också ha kontakt med den rapporterande personen under utredningens gång, vilket är naturligt eftersom bolagen ingår i samma koncern. På så sätt kan vi säkerställa bättre utredningar om det som rapporteras i kanalen. En vinst för både arbetstagare och svenska teknikföretag.

Till kollektivavtalet finns också en partsgemensam kommentar.

- Genom den partsgemensamma kommentaren lyfter vi frågor som vi tycker är viktiga för både arbetstagare och arbetsgivare, såsom vilka rapporter som får skydd enligt lagen och värdet av tydlig information om visselblåsarkanalen.

Visselblåsarlagen bygger på ett EU-direktiv som gör det möjligt att reglera vissa av frågorna i kollektivavtal. Detta är bara ett av flera EU-direktiv inom arbetsmarknadsområdet som EU presenterat på senare tid.  

- Trots ett ökat inflytande från EU över svensk arbetsmarknad har avtalsparterna här levererat konkurrenskraftiga lösningar. Med det här kollektivavtalet gör vi det bättre för både arbetstagare och arbetsgivare.

Anna Nordin fortsätter:

- Det behöver inte vara en naturlag att EU-initiativ i alla lägen ska stå över nationella arbetsmarknadsmodeller eller kollektivavtal. EU-initiativen behöver utformas så att de svenska kollektivavtalen kan leva sida vid sida med de rättsregler som kommer från EU. Det här kollektivavtalet utgör ett exempel på när kollektivavtalen kan anpassas efter företagens behov och verklighet.

Reglerna om skyldigheten att etablera rapporteringskanaler börjar i ett första skede gälla den 17 juli 2022. I Teknikföretagens arbetsgivarguide kan medlemsföretag ladda ner medlemsinformation om det nya kollektivavtalet och hitta mer information om vad visselblåsarlagen innebär.