Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 01 juli 2021

Nu kan teknikföretag söka finansiering för innovationsinsatser via Horisont Europa

I dagarna har de första utlysningarna inom Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, öppnat. Programmet har en budget på totalt 14,7 miljarder euro för 2021-2022 och under sommaren kommer information om utlysningarna tillgängliggöras digitalt. Företag har möjlighet att ansöka om medel.

Forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa ska bidra till att stärka det europeiska innovationssystemet och öka konkurrenskraften. Därmed kommer också den gröna och digitala omställningen att främjas. Teknikföretag och andra aktörer i Europa kan söka stöd genom bland annat utlysningar. Information publiceras fortlöpande på en samlingssida som tillhandahålls av EU-kommissionen.

– Ramprogrammet utgör en viktig bas för innovationsinsatser inom EU med stor relevans för industrin. Sverige är ett litet land med begränsade egna resurser. Teknikföretagen delar därför regeringens ambition om att öka det svenska deltagandet så att europeiska medel både kan användas för att skala upp nationella satsningar och möjliggöra genuint nya projekt med europeiska samarbetspartners säger Peter Johansson, biträdande näringspolitisk chef hos Teknikföretagen.

I samband med att utlysningarna nu öppnar arrangerar EU-kommissionen digitala informationsmöten om Horisont Europas olika delar. Informationsmötena sänds under juli och finns tillgängliga på YouTube. De riktar sig till potentiella sökande och andra som är intresserade av att veta mer om finansieringsprocessen inom Horisont Europa.

För att öka det svenska deltagandet i ramprogrammen driver innovationsmyndigheten Vinnova ett kontor Bryssel (Sweden Research and Innovation Office) dit företag kan vända sig för mer information. Det finns också nationella kontaktpersoner utsedda. De delar som har störst industrirelevans hanteras av Johan Lindberg och Mimmi Magnusson på VINNOVA.