Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 apr. 2020

Webbinarium om kompetensutveckling under korttidsarbete

Teknikföretagen har tillsammans med Industriarbetsgivarna anordnat ett webbinarium på temat kompetensutveckling av personal under korttidsarbete. Nu går det att ta del av webbinariet i efterhand.

Under webbinariet förklarar Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IF Metall vad validering är och hur det kan användas i samband med korttidsarbete.

Teknikföretagen har länge arbetat för att tydliggöra industrins krav på kvalifikationer inom relevanta yrken och utvecklat valideringsmodeller för yrkeskompetens.

– Tillgång till kompetent personal är en avgörande förutsättning för fler jobb och växande företag. I tider där förändringar och rörlighet på arbetsmarknaden är extra stor blir det än viktigare att kompetensen säkras och tas tillvara både hos de redan anställda och hos dem som nyanställs, säger Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Maria Rosendahl medverkade under webbinariet tillsammans med Jesper Hedin, utredare på Industriarbetsgivarna och Josefine Larsson, utredare på IF Metall.

– På en dynamisk arbetsmarknad, där jobb skapas och försvinner på samma gång, är validering en nyckel både till en smidig omställning och till tryggad kompetens. Om arbetssökande enklare kan synliggöra sin kompetens – även i de fall där det saknas formella intyg – innebär det också att fler snabbare kan komma i arbete. Men det handlar i ännu högre grad om att säkra och tillvarata kompetens hos redan befintligt anställda, menar Maria Rosendahl.

Branschvalidering handlar om att synliggöra och bedöma en individs kunnande i förhållande till relevanta kompetenskrav i branschen. Validering innebär också att tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas när man ska vidareutbilda sig, det vill säga att utbildningstiden kan förkortas med hjälp av validering.

Sedan 2015 samarbetar industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående branschorganisationer kring validering genom samverkansplattformen Svensk industrivalidering. Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering av yrkeskompetens.

– Tillsammans skapar vi förutsättningar för arbetsgivare och medarbetare att på ett enkelt sätt se till att den kompetens som behövs för en hållbar konkurrenskraft och ett hållbart arbetsliv finns på plats i företaget, avslutar Maria Rosendahl.

Se webbinariet i spelaren nedan

Relaterat innehåll

PDF 0,8 MB

Livslångt lärande säkras genom validering (Kapitel i Teknikföretagens policy för ett livslångt lärande)