Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

75 miljoner kronor till stöd för arbetsmiljöutbildningar

En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att genomföra arbetsmiljöutbildningar. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet. Teknikföretagens medlemsföretag kan ansöka om ersättning för att genomföra arbetsmiljöutbildningar.


Nyhet
14 sep. 2020
Sakområde:

En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts för treårsperioden från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet.

Arbetsmiljöutbildningarna ska ha fokus på hela arbetsplatsens behov i syfte att utveckla och stimulera det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Stödet ska särskilt främja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

AFA Försäkring kommer att administrera stödet för arbetsmiljöutbildning. En partsgemensam styrgrupp har utsetts att ansvara för tolkning, tillämpning och rådgivning avseende överenskommelsen.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Med utgångspunkt i hela arbetsplatsen behov av arbetsmiljöutbildning, riktas stödet för arbetsmiljöutbildning till såväl arbetare, tjänstemän som chefer. Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och
    tjänstemän.

Företaget kan få ersättning för ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring, se nedan.

Vem kan söka bidrag?

Arbetsgivare som har kollektivavtal och tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) för sina anställda kan ansöka om ersättning.

Hur söker man bidrag?

AFA Försäkring administrerar stödet för arbetsmiljöutbildning, se AFA Försäkrings hemsida för mer information.

Från och med den 1 januari 2021 kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA Försäkring. Frågor till AFA om stödet kan ställas till e­ postadressen: stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se

Vad innefattar ersättningen?

Ersättning kan betalas för halva kursavgiften för arbetsmiljöutbildning. Vid gemensamma utbildningsinsatser där både chef och skyddsombud deltar kan ytterligare stöd lämnas. Om utbildningen inte kan genomföras i närområdet, kan ersättning i särskilda fall betalas även för resa, kost och logi.

Vilka utbildningsanordnare omfattas av stödet?

Utbildningsanordnare kan ansluta sig hos AFA Försäkring för att bli godkända för stödet. För sådan anslutning krävs att utbildningsanordnaren har F-skattesedel, är registrerad för mervärdesskatt och i övrigt lämplig för att utföra arbetsmiljöutbildning.

Utbildningsanordnare kan från och med den 1 december 2020 ansöka om godkännande hos AFA Försäkring. Mer detaljerad information om ansökningsförfarande med mera kommer under hösten att löpande läggas ut på AFA Försäkrings hemsida.

Hur utvärderas arbetsmiljöutbildningarna?

För att satsningen ska kunna utvärderas löpande genomförs enkätundersökning med deltagarna i utbildningarna. Med stöd av utvärderingarna kan säkerställas att insatserna sprids och fördelas mellan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter och över såväl branscher som regioner.

För kontakt med AFA Försäkrings kundcenter 0771-88 00 99. Se även AFA Försäkrings hemsida.

För ytterligare frågor kontakta Teknikföretagens arbetsmiljöexperter